Felietony

Nominacje do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na początku lipca została ogłoszona lista książek nominowanych do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Jest to jedyna w Polsce nagroda przyznawana za książki „prawicowe”, niehołdujące trendom populistycznym i ideologicznym.

Nagroda ma już swoją tradycję i jest wręczana od 2002 roku, 10 bądź 11 listopada, przy okazji obchodzenia w Polsce Święta Niepodległości. Sekretarz Kapituły, Stanisław Michalkiewicz, ogłosił tegoroczne nominacje, których wyjątkowo jest 11, a nie jak zwykle 10, co wyjaśnia w krótkim wywiadzie z panem Jarosławem Kornasiem.

Na patrona Nagrody została wybrana postać niezwykła w historii literatury polskiej. Józef Mackiewicz to jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, ale skazany na całkowite zapomnienie przez komunę. Osoba, która zawsze, niezależnie od sytuacji, pisała prawdę i nie dawała się podporządkować żadnym ideologiom ani układom. Sam o sobie mówił, że jest narodowości antykomunistycznej. Ta ikona niezależności do tej pory budzi szereg emocji i wywołuje burzliwe dyskusje w środowisku literackim.
Nagroda jest przyznawana dziełom, które wyróżniają się pod względem artystycznym, ale również popularyzują tradycyjne wartości oraz przywiązanie do Ojczyzny. Ma na celu nobilitację oraz zaprezentowanie szerszej publiczności autorów, którzy, podobnie jak patron Nagrody, nie ulegają presji społeczeństwa i postępowym trendom artystycznym. Nominowane dzieło powinno wyróżniać się pochwałą dla takich wartości jak piękno, dobro, prawda, patriotyzm. Ważnym elementem Nagrody jest również popularyzacja twórczości samego Józefa Mackiewicza, która nadal jest mało znana i często niedoceniana w Polsce.

Kapituła w składzie: prof. Maciej Urbanowski (przewodniczący), Stanisław Michalkiewicz (sekretarz), prof. Dorota Heck, prof. Jacek Bartyzel, prof. Krzysztof Dybciak, Wacław Holewiński, Jan Michał Małek, Rafal Ziemkiewicz, nominowała w tym roku do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza następujące pozycje:

1. Justyna Błażejowska – Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego, Zysk i S-ka, IPN, Poznań 2019
2. Paweł Chojnacki – Reemigrejtan. Kiedy Zygmunt Nowakowski wróci wreszcie do Krakowa, Libron, Kraków 2019
3. Adam Fitas – Patriota pejzażu. Studia i szkice do portretu Józefa Mackiewicza, wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski 2019
4. Bartosz Jastrzębski – Światło Zachodu, szkice o myśli i kulturze chrześcijańskiej, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2019
5. Tomasz Krzyżanowski – Szara, wyd. Witold Gadowski 2019
6. Marta Kwaśnicka – Pomyłka, Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2019
7. Jan Polkowski, Piotr Legutko, Ryzyko bycia Polakiem, Wydawnictwo Biblioteka Literacka, 2019
8. Wojciech Roszkowski – Roztrzaskane lustro, wyd. Biały Kruk, 2019
9. Andrzej Świdlicki – Pięknoduchy, radiowcy, szpiedzy, Radio Wolna Europa dla zaawansowanych, Wydawnictwo Lena, Biblioteka Solidarności Walczącej, 2019
10. Krzysztof Tyszka-Drozdowski – Żuawi nicości, Teologia Polityczna, Warszawa, 2019
11. Janusz Węgiełek – Krukowate, wyd. LTW Łomianki 2019

Ogłoszenie Laureata Nagrody za rok 2019 odbędzie się podczas gali 10 listopada 2020 roku w Warszawie. W 2019 roku Nagrodę otrzymał Marek Aleksander Cichocki za książkę “Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii”.

Halszka Bielecka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!