Wiadomości

NIK skontrolowała dodatki covidowe w trzech szpitalach: “15 tys. zł za 30 minut pracy w skali miesiąca”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Najwyższa Izba Kontroli zbadała wypłacanie dodatków covidowych dla medyków. W przeprowadzonej kontroli w czterech placówkach w woj. zachodniopomorskim ujawniono szereg nieprawidłowości, w tym m.in. dodatki w wysokości 15 tys. zł za 30 minut pracy w skali miesiąca – czytamy na portalu rynekzdrowia.pl.

W przypadku kontroli oddziału NFZ inspektorki zwróciły uwagę, iż “umowę w sprawie przekazania środków finansowych na dodatki covidowe w szpitalach 2. i 3. poziomu zabezpieczenia zawarto na podstawie opracowanego przez centralę NFZ wzoru umowy, w którym użyto nieprawidłowego sformułowania w określeniu warunku uprawniającego do otrzymania dodatku covidowego”.

– Było w nim zawarte sformułowanie: “uczestniczenie w udzielaniu świadczeń w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2”, zamiast uczestniczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2” – podkreśliły wyjaśniając, że zapis “lub” nie odpowiada warunkowi uprawniającemu do otrzymania dodatku.

Przedstawicielki NIK tłumaczyły, iż w wyniku kontroli “ustalono, że dodatki covidowe były wypłacane wielokrotnie jednej osobie w danym miesiącu, z tytułu wykonywania pracy w różnych podmiotach leczniczych i przekraczały łącznie limit dodatku określony w poleceniu ministra zdrowia, czyli 15 tys.”

Kontrolerki NIK przedstawiły dane z czterech skontrolowanych miesięcy i wyliczenia, że te same osoby otrzymały w różnych podmiotach dodatki:

  • w listopadzie 2020

– 66 osobom wypłacono dodatki w kwocie od 15 010 zł do 38 640 zł – w tym 63 osobom przyznano dodatek dwukrotnie i trzem osobom trzykrotnie

  • w grudniu 2020

– 75 osobom wypłacono dodatki w kwocie od 15 101 zł do 33 458 zł – w tym 72 osobom dwukrotnie i trzem trzykrotnie

  • w styczniu 2021

 79 osobom wypłacono dodatki w kwocie od 15 100 zł do 38 640 zł – w tym 75 osobom dwukrotnie i czterem trzykrotnie

  • w lutym 2021

– 64 osobom wypłacono dodatki w kwocie od 15 007 zł do 41 520 zł –  w tym 58 osobom dwukrotnie i sześciu trzykrotnie

Inspektorki podkreśliły, że “na podstawie zasad przekazywania środków finansowych określonych w załączniku polecenia MZ oraz we wzorach opracowanych przez centralę NFZ oddział wojewódzki NFZ nie był uprawniony do weryfikacji osób zgłoszonych do otrzymania dodatku, a także do weryfikacji wysokości przyznanych dodatków. Była to kompetencja kierownika podmiotu leczniczego”.

– Zasady sformułowane przez ministra zdrowia umożliwiały kierownikom podmiotów wielokrotne składanie korekt dokumentów rozliczeniowych, przez co – w tym okresie, w którym kontrolowaliśmy – nawet 8 miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego takie były składane – dodały.

Inspektorki poinformowały, że liczba zgłoszonych osób do dodatku w szpitalach 2. i 3. poziomu zabezpieczenia na podstawie korekt zwiększała się o prawie 75,6 proc., co zwiększało wartość środków o 64,5 proc.

/rynekzdrowia.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!