Wiadomości

Niemieccy katolicy skarżą się na utratę wartości w UE

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Forum Katolików Niemieckich skrytykowało „utratę wartości” w polityce Unii Europejskiej.

– Porównując czas tworzenia UE ze wspólnymi wartościami religijnymi i przekonaniami, niestety, dochodzimy do wniosku, że Europa nie ma już wspólnego fundamentu wartości i chyba takiego nie chce mieć – głosi rezolucja końcowa kongresu „Radość wiary” zakończonego 22 lipca w Fuldzie.

Dokument podkreśla, że szczególnie widać to w centralnych sferach polityki europejskiej, takich jak małżeństwo, rodzina, badania bioetyczne i ochrona życia, ale także w uznawaniu prawa oraz w polityce rozwojowej i migracyjnej.

Rezolucja z Fuldy wskazuje m.in. na fakt, że została przyjęta europejska inicjatywa obywatelska w sprawie poprawy warunków życia zwierząt, pod którą złożono 1,1 mln. podpisów i już wprowadzono konkretne środki. Komisja Europejska odrzuciła natomiast inicjatywę „One of Us” (Jeden z nas), by „skreślić środki finansowe na projekty badawcze służące zabijaniu zarodków ludzkich”, mimo iż tę inicjatywę poparło 1,9 mln. obywateli Unii. To dowodzi, że

„Unia Europejska w swoim dotychczasowym stanie jest bardzo oddalona od tego, aby jeszcze być wspólnotą wartości opartą na korzeniach chrześcijańskich”.

Forum wskazuje też na „wstrząsający przypadek dwuletniego Alfie Evansa. Cierpiący na nieuleczalną chorobę neurologiczną chłopiec został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Stało się to na polecenie sądu i wbrew woli jego rodziców, którzy odwołali się nawet do Trybunału Praw Człowieka, który oddalił ich wniosek.

Deklaracja podkreśla, że uczestnicy kongresu pragną pogłębionej integracji Unii Europejskiej, „ale przy zachowaniu rzetelności, solidarności i pomocniczości”. Uważają, że UE jako wspólnota wartości, w swojej konkretnej polityce nie może stawiać tylko na wzrost i unię transferową, lecz znowu musi się stać wspólnotą państw, „która przykłada wagę do wartości chrześcijańskich i prawa oraz godność człowieka stawia ponad wszystko”.

W trzydniowym kongresie z cyklu „Radość wiary”, zorganizowanym przez Forum Katolików Niemieckich uczestniczyło ok. tysiąca osób. Założone w Fuldzie we wrześniu 2000 roku Forum określa się jako organizacja katolików „wiernych papieżowi i Kościołowi”. Założyła go grupa zaangażowanych świeckich katolików, opowiadających się za wiarą zgodną z tym, o czym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, „bez skrótów i wypaczeń”. Celem dorocznych kongresów organizowanych przez to środowisko od 2001 roku jest „gromadzenie ludzi wokół rozwijania wiary katolickiej zgodnej z nauczaniem Kościoła”. Na znak łączności z papieżem Forum Katolików Niemieckich ma w swoim logo sylwetkę bazyliki św. Piotra. Organizacja wydaje też miesięcznik pod nazwą „Der Fels” (Skała).

/KAI/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!