Wiadomości

Niemieccy biskupi wzywają papieża do „ponownej oceny homoseksualizmu”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Tylko ośmiu niemieckich biskupów uczestniczących w czwartym zgromadzeniu generalny „drogi synodalnej” we Frankfurcie nad Menem głosowało przeciwko tekstowi podstawowemu wzywającemu Ojca Świętego do „ponownej oceny homoseksualizmu”. Kolejnych ośmiu biskupów wstrzymało się od głosu, natomiast 40 z 56 obecnych biskupów – ponad 83 procent – opowiedziało się za taką „ponowną oceną”.

W czterostronicowym tekście czytamy na przykład: „W trakcie tej ponownej oceny homoseksualizmu należy zrewidować między innymi fragmenty numerów 2357-2359, jak również 2396 (homoseksualizm i czystość) Katechizmu Kościoła Katolickiego. Podobnie należy zmienić odpowiednie fragmenty w Kompendium Katechizmu (2005; nr 492). W Kompendium należy usunąć „czyny homoseksualne” z listy „grzechów głównych przeciwko czystości”. Postuluje się także dalej: „Z tej ponownej oceny homoseksualizmu wynika, że żadnej osobie nie można odmówić objęcia urzędów kościelnych, jak również przyjęcia święceń kapłańskich, a także, iż żadna osoba pracująca w duszpasterstwie Kościoła nie może doznawać dyskryminacji z tego powodu, że jest homoseksualistą.

Podobne sformułowanie znalazło się we fragmencie tekstu „Podstawowe zasady posługi kościelnej”, który również został przyjęty przez zdecydowaną większość, w tym biskupów: „Wierność Kościołowi katolickiemu nie może być mierzona osobistą formą życia (sfera intymna i rodzinna), zwłaszcza orientacją seksualną lub tożsamością płciową”. „Podobne problemy wiążą się z przyznaniem misji kanonicznej i nihil obstat. Także w przypadku nauczycieli religii i pracowników naukowych, lojalność wobec Kościoła katolickiego nie może być mierzona osobistym stylem życia”. Ten drugi tekst został odrzucony przez zaledwie trzech biskupów i przyjęty wyraźną większością na Zgromadzeniu Ogólnym.

O ile w czwartek 8 września 21 biskupów głosowało przeciwko tekstowi podstawowemu, który miał utorować drogę do zwrotu w dziedzinie katolickiej moralności seksualnej, w piątek było ich już tylko ośmiu, a kilka minut później trzech. Krytyczne interwencje episkopatu w sprawie obu tekstów aktu ograniczyły się do biskupów Pasawy i Eichstätt, Stefana Ostera i Gregora Marii Hanke. Wyniki głosowania imiennego, zgodnie z wnioskiem, zostaną ogłoszone niebawem.

Postulaty niemieckiej „drogi synodalnej” są jaskrawo sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego zawartym w jego dokumentach wiążących, jak Katechizm Kościoła Katolickiego, czy z Listem apostolskim „Ordinatio sacerdotalis” św. Jana Pawła II o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom z 22 maja 1994 roku.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!