Europa Wiadomości

Niemcy mają problem z deportacją imigrantów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od czasów pandemii znacznie spadła liczba deportacji osób mających obowiązek opuszczenia Niemiec. Problemem jest m.in. nieudolność służb oraz oszustwa samych migrantów.

Niemcy mają problem z deportacją nielegalnych imigrantów, którzy przedostają się do Europy na barkach i pontonach. Jak podaje Deutsche Welle w samym tylko Berlinie prawie co dziesiąta osoba z odrzuconym wnioskiem azylowym, która jest zobowiązana do opuszczenia kraju, nie może tego zrobić. Jak się okazuje, ludzie ci udają, że nie znają swojego kraju pochodzenia. Wobec tego nie można ich deportować, bo nie wiadomo do jakiego kraju ich wysłać.

W 2022 roku w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii większość osób zmuszonych do opuszczenia Niemiec pochodziła z Iraku. W Brandenburgii prawie co czwarta taka osoba pochodziła z Rosji. W Badenii-Wirtembergii największą grupę osób objętych obowiązkiem deportacji stanowili obywatele Gambii. Według danych rządowych, na dzień 31 grudnia 2022 roku, łącznie 304 tysiące 308 cudzoziemców było zobowiązane do opuszczenia Niemiec, z czego większość (248 tys. 145) posiadało tzw. duldung czyli zgodę na pobyt tolerowany.

Osoby takie są zobowiązane do opuszczenia kraju, ale mogą pozostać na czas określony i nie są deportowane, np. z powodu braku dokumentów tożsamości lub choroby.

W minionym roku 26 tys.545 osób zobowiązanych do opuszczenia Niemiec wyjechało dobrowolnie. 12 tys. 945 zostało deportowanych. Z danych rządowych wynika, że połowa (6 tys. 348) tych deportacji odbyła się bez opieki. Podczas deportacji 340 osób obecne były służby bezpieczeństwa państw docelowych. Wariant ten był częściej stosowany głównie przy deportacjach do Algierii. W towarzystwie służb bezpieczeństwa linii lotniczych przeprowadzono 1637 deportacji.

Same deportacje też nastręczają trudności, a to z powodu nieudolności służb oraz pomysłowości nachodźców, którzy nierzadko uciekają z transportu. Poniżej prezentujemy jedno z nagrań, przedstawiajace autobus wiozący czarnych nachodźców, przeznaczonych do deportacji.

Tu z kolei możemy zobaczyć w akcji murzyńskiego lekarza lub inżyniera, który poczuł się w Niemczech jak u siebie w domu:

Polecamy również: Banderowiec atakuje Polskę i zakłamuje historię

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!