Wiadomości

Nielegalnie zatrudniali 94 cudzoziemców, głównie Ukraińców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału SG, w wyniku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z agencji pracy w powiecie starogardzkim, odkryli, że 94 cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Firma zatrudniała cudzoziemców do wykonywania prac na terenie firm pracodawców, którzy korzystali z usług agencji. Funkcjonariusze z Placówki SG w Gdańsku przeanalizowali dokumentację związaną z powierzeniem pracy 477 cudzoziemcom, w większości obywatelom Ukrainy. Okazało się, że 94 cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Podjęli pracę bez zezwoleń na pracę oraz bez umów w formie pisemnej.

Ponadto pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcom nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy w wymaganym terminie oraz przekazał nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez 286 cudzoziemców. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne bedą prowadzone po odniesieniu się przedsiębiorcy do protokołu kontroli.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!