Wiadomości

Nielegalni imigranci masowo przedostają się do Austrii

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Minister spraw wewnętrznych Austrii Wolfgang Sobotka zarządził w środę intensywne kontrole na terenach przygranicznych, których celem jest zwalczanie nielegalnej migracji. Obok funkcjonariuszy służb porządku publicznego w akcji tej wezmą także udział żołnierze.

Jak zaznaczył Sobotka, prowadząc czynności śledcze dotyczące przemytu ludzi podległa MSW Generalna Dyrekcja do spraw Bezpieczeństwa Publicznego wykryła w ostatnich dniach wzrost liczby przerzucanych przez granicę większych grup nielegalnych migrantów. Zaobserwowane przy tym odciążenie dotychczasowych tras przemytu wskazuje, że przenosi się on coraz bardziej na nowe szlaki.

– Zostałem poinformowany przez Generalną Dyrekcję do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, że na obszarze przygranicznym wykrywa się coraz częściej większe grupy nielegalnych migrantów. Wykorzystywane są także mniej dotąd uczęszczane punkty przekraczania granicy. By uzyskać lepszy obraz nowej sytuacji i dalej ograniczać nielegalne przekroczenia granicy, będziemy przez czas nieokreślony prowadzić skupione punktowo intensywne kontrole – powiedział Sobotka, dodając, że celem jest stałe zmniejszanie nielegalnej migracji.

Według ministra, działania te będą prowadzone w ramach kontrolowania granicy z Węgrami i Słowenią, a ponadto wzdłuż granic ze Słowacją, Węgrami, Słowenią i Włochami podejmie się wzmocnione przedsięwzięcia służące wykrywaniu przemytu ludzi w pojazdach i kontenerach. Bardziej intensywną kontrolą obejmie się także pociągi towarowe na tranzytowej trasie z Włoch do Niemiec.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!