Wiadomości

Nie żyje Stefan Michnik. IPN zarzucił mu popełnienie 93 przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Dnia 27 lipca 2021 w Gettysburgu zmarł mój brat Stefan Michnik” – pisze w nekrologu na stronie wyborcza.pl redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik. Oskarżany o zbrodnie stalinowskie, kapitan Ludowego Wojska Polskiego, sędzia, adwokat oraz informator i rezydent Informacji Wojskowej od 1968 r. mieszkał na uchodźctwie w Szwecji w okolicach w Göteborgu.

„Mój Brat wiele wycierpiał z mojego powodu, choć nie z mojej winy.” – dopisał w nekrologu red. nacz. „Wyborczej” żegnajac przyrodniego brata.

Urodzony w 1929 r. w Drohobyczu Stefan Michnik karierę w powojennej Polsce robił dzięki zaangażowaniu w ruch komunistyczny. Od 1947 roku członek PPR – później PZPR.

Pomimo faktu, że nigdy nie ukończył studiów prawniczych na początku lat 50-tych jako przewodniczący składów sędziowskich sądził schwytanych żołnierzy podziemia niepodległościowego i członków dawnej partyzantki antyhitlerowskiej. Odpowiedzialny m.in. za śmierć majora Zefiryna Machalli, majora Andrzeja Czaykowskiego (uczestniczył w egzekucji) czy pułkownika Stanisława Weckiego.

Na emigrację udał się po wydarzeniach marcowych w 1968 r. Od 2010 roku ścigany europejskim nakazem aresztowania na wniosek Wojskowego Sądu Garnizonowanego w Warszawie. Szweckie sądy odmawiały wydania pozwolenia na ekstradycję Michnika, tłumacząc to faktem, że czyny które mają mu być zarzucone w Polsce, a umieszczone w europejskim nakazie aresztowania, w świetle prawa obowiązującego w Szwecji uległy przedawnieniu. A przecież, jak przypomina IPN, w chwili popełnienia stanowiły zbrodnie przeciwko ludzkości i były zakazane przez ówcześnie obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego.

Śledztwo w jego sprawie prowadził pion śledczy IPN, który poinformował: „w niniejszej sprawie zgromadzono obszerny i wyczerpujący materiał dowodowy, który pozwolił na wydanie postanowienia o przedstawieniu Stefanowi Michnikowi łącznie 93 zarzutów popełnienia w 1952 i 1953 roku w Warszawie przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne i wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci, kar długoletniego więzienia oraz bezprawnych postanowień w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!