Felietony

Nie jestem antysemitą…

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nie jestem antysemitą, udowadniając to w 18-tu opracowanych i wydanych książkach o ofiarach zbrodni hitlerowskich w KL Auschwitz i innych więzieniach oraz obozach koncentracyjnych, gdzie z jednakową empatią i szczerością piszę o więźniach różnych narodowości.

Sadyzm i okrucieństwo hitlerowskich zwyrodnialców odczuwali tak samo Polacy, Żydzi czy więźniowie innych narodowości. Kolor ich krwi czy odczuwany ból, cierpienie, upokarzanie, lęk, głód był taki sam u wszystkich więźniów. Mam więc moralne prawo i obowiązek póki życia i zdrowia starczy, by na terenie byłego KL Auschwitz mówiono z jednakowym szacunkiem o ofiarach żydowskiego pochodzenia, innych narodowości jak i o Polakach.

Nie zgadzam się również, by w tymże byłym KL Auschwitz eksponowano jedne ofiary zbrodni hitlerowskich kosztem innych.

W KL Auschwitz przebywał nie tylko rtm. Witold Pilecki ale i inni patrioci Polacy, jak np. założyciel i komendant ZWZ/ AK Stanisław Sobik z Rybnika (rozstrzelany wraz z moim ojcem pod Ścianą Straceń 25.05.1943 r.), Władysław Kuboszek – przywódca Rybnickiego Inspektoratu ZWZ/AK (rozstrzelany 15.08.1944 r. – w Bloku Śmierci na drzwiach celi nr 24 wykonał rysunek krzyża z napisem: „14.8.44 Kuboszek „Kuba” „Bogusław” Władysław”), ks. Józef Kania kapelan Rybnickiego Inspektoratu – rozstrzelany 12.06.1944 r., – i wielu innych wybitnych postaci, którym odebrano życie za przynależność konspiracyjną i walkę o wyzwolenie Ojczyzny.

Można tak wymieniać tysiące ofiar KL Auschwitz, którzy nie przeżyli pobytu w obozie, lecz za jawną walkę z hitlerowskim reżimem zginęli zaledwie w kilka dni po osadzeniu ich w obozie.

Dlaczego więc i kto ma prawo dokonywać takiej selekcji, koto zasługuje na gloryfikację jako ważniejszy więzień a kto nie?

Jeżeli kosztem gloryfikowania rtm. Witolda Pileckiego demoluje się pomieszczenia bloku 11, przez który przechodzili więźniowie na śmierć, to jest to najpodlejszym przejawem dyskryminacji więźniów! Tym bardziej podłe (jeżeli podłość można „skalować”), że Witold Pilecki nie ma nic wspólnego z tym blokiem 11. Działalność ruchu oporu była tam także szczątkowa. Wystarczy zapoznać się ze wspaniałą książką o Witoldzie Pileckim dr Adama Cyry, by zorientować się jaka była droga tego więźnia w KL Auschwitz.

Na marginesie, niezrozumiałe jest tak nagłe zainteresowanie się osobą Witolda Pileckiego przez Dyrektora Cywińskiego, skoro od wydania książki w roku 2000 przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, tenże Dyrektor Cywiński nie był zainteresowany wznowieniem wydania tej książki i postać Pileckiego skromnie mówiąc marginalizował, przewodnicy nie nagłaśniali zasług tego więźnia, i raptem w 2017 roku Dyrektor Cywiński dostał olśnienia w związku z czym powoduje dewastację dotychczasowych ekspozycji w Muzeum – kosztem zatarcia śladów o pobycie w obozie innych, nie mniej ważnych więźniów, ściślej eksponując jednych kosztem innych więźniów. Podłość Panie Dyrektorze Cywiński – najobrzydliwszej jakości podłość!

Jako syn byłego więźnia KL Auschwitz – Jana Klistała nr ob. 111912, aresztowanego 12.02.1943 r. i rozstrzelanego w tym obozie pod Ścianą Straceń 25.06.1943 r., zdecydowanie protestuję wobec takiej segregacji!

Jerzy Klistała

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!