Wiadomości

Nawała-21 – zwieńczenie szkolenia poligonowego 23 Pułku Artylerii

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Pierwsze tegoroczne marcowe szkolenie poligonowe bolesławieckich artylerzystów na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Żaganiu zakończone.

Zwieńczeniem marcowego szkolenia poligonowego był przeprowadzony w dniach 16-17 marca Trening Kierowania Ogniem (TKO) pułku pk. NAWAŁA-21 ze strzelaniem amunicją bojową. Głównym celem treningu było doskonalenie realizacji zadań ogólnego wsparcia ogniowego z użyciem amunicji bojowej przez obsadę SD pułku i pododdziały ogniowe. Przeprowadzony TKO był również okazją do doskonalenia procedur rażenia w ramach PWO w strukturze DIVARTY.

W ramach Treningu Kierowania Ogniem sprawdzono także zgranie wszystkich elementów ugrupowania bojowego w procesie kierowania ogniem, od momentu wykrycia celu, poprzez wypracowanie danych do strzelania, aż do momentu jego rażenia i oceny skutków.

Ponadto równolegle do prowadzonego TKO, w ramach kursu szkoleniowo – metodycznego Dowódcy 11.DKPanc z podległymi dowódcami jednostek wojskowych zorganizowane zostały metodyczne zajęcia pokazowe nt. „Możliwości taktyczno – ogniowe dywizjonu 155 mm sh Krab”. Głównym celem zajęć było zapoznanie z nowym rodzajem sprzętu bojowego i jego możliwościami oraz czynnościami poszczególnych osób funkcyjnych podczas przygotowania i realizacji zadań ogniowych.

Każde szkolenie poligonowe to okazja do doskonalenia rzemiosła artyleryjskiego, które umożliwia realizację szeregu zadań taktycznych i ogniowych przez ćwiczące pododdziały. Szkolenie dla wszystkich pododdziałów zakończy się przemieszczeniem do garnizonu i obsługą sprzętu.

Tekst: kpt. Agnieszka Kozik
Zdjęcia: mjr Remigiusz Kwieciński, plut. Wiesława Koziarska, st. szer. Waldemar Bagłaj
https://23pa.wp.mil.pl/pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!