Felietony

“Nature”: Ameryka mogła być zamieszkana przez ludzi już 30 tys. lat temu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wykopaliska archeologiczne w środkowym Meksyku pokazują, że ludzie mogli dotrzeć do Ameryki ponad 30 tys. lat temu, 15 tys. lat wcześniej niż powszechnie sądzono – wynika z badań opublikowanych w środę przez brytyjskie czasopismo naukowe „Nature”.

„Nasze badania dają nowe dowody na obecność ludzi w Ameryce” – powiedział agencji AFP archeolog Ciprian Ardelean z uniwersytetu w Zacatecas w Meksyku, który kierował wykopaliskami.

Podczas prowadzonych od 2012 r. badań w położonej 2 740 metrów n.p.m. jaskini Chiquihuite w środkowym Meksyku naukowcom udało się wydobyć blisko 2 tys. kamiennych narzędzi – czytamy w omawiającym badania tekście na stronie internetowej „Nature”.

239 z nich zostało znalezionych w głębokich warstwach żwiru, których wiek oceniono metodą radiowęglową na od 25 do 32 tys. lat. Narzędzi jest niewiele, co zdaniem Ardeleana sugeruje, że jaskinia mogła służyć jako tymczasowe schronienie podczas szczególnie ostrych zim.

„Nature” zaznacza jednak, że opublikowane wyniki badań budzą też wiele wątpliwości.

Archeolog i antropolog z uniwersytetu w Tuscon w Arizonie, Francois Lanoe podkreśla, że interpretacja wieku i pochodzenia takich znalezisk wiąże się z wieloma problemami. Kamienne narzędzia mogą pochodzić z późniejszego okresu, ale poprzez naturalne zjawiska geologiczne lub działania zwierząt mogły zostać przesunięte do głębszych warstw ziemi, przez co wydają się starsze – tłumaczy.

Kłopotliwą kwestią pozostaje także sama ocena wydobytych kamieni jako narzędzi. Niektóre z tych artefaktów są tak proste, iż sceptycznie nastawieni badacze uważają, że ich ostateczny kształt jest raczej wynikiem procesów geologicznych, a nie działalności człowieka – czytamy w artykule.

W jaskini, poza kamiennymi narzędziami, archeolodzy nie znaleźli innych ważnych śladów ludzkiej obecność, takich jak kości czy ślady DNA.

„Nature” oprócz artykułu Ardeleana poświęconego samym wykopaliskom, opublikowało także drugi tekst, będący podsumowaniem badań dwóch naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie, którzy zestawili odkrycia z jaskini Chiquihuite z danymi z 41 innych stanowisk archeologicznych. Powstały w ten sposób statystyczny model wczesnego ludzkiego osadnictwa potwierdził tezę, że tereny obecnego Meksyku musiały być zasiedlone o wiele wcześniej niż 15 tys. lat temu.

Pierwsi mieszkańcy Ameryki, ostatniego kontynentu, na którym pojawili się ludzie, przybyli ze wschodniej Azji – przypomina tekst na portalu czasopisma. Przedmiotem gorących sporów pozostaje natomiast data tego wydarzenia. Niektórzy badacze szacują, że stało się to nawet 130 tys. lat temu. Jednak powszechnie uznaje się, że Ameryka została zasiedlona 15-16 tys. lat temu, co potwierdzają badania genetyczne i znaleziska archeologiczne – wyjaśnia „Nature”.

/Nauka w Polsce – PAP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!