Polska Wiadomości

Nasze stanowisko wobec tzw. niedzielnych wyborów parlamentarnych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Stanowisko Krzysztofa Zagozdy oraz redakcji portalu Magna Polonia wobec niedzielnych wyborów dyzmokratycznych:

Nie jesteśmy demokratami. Podejmowanie jakichkolwiek ważnych decyzji w oparciu o większość głosów uznajemy za co najmniej nierozsądne.

Stanowczo odrzucamy rewolucyjne przeświadczenie, jakoby każdy pełnoletni obywatel rozumiał meandry polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa, posiadał kompetencje uprawniające go do wyznaczania kierunków publicznej aktywności, a także do weryfikacji dotychczasowego dorobku i potencjału stronnictw politycznych zabiegających o jego głos.

Ograniczenia te bezwzględnie wykorzystywane są przez organizatorów kampanii wyborczych, oddziałujących na sferę emocjonalną wyborcy i dążących do zdobycia jego głosu w warunkach krótkotrwałego afektu. Jednakże nasz największy sprzeciw dotyczy osadzenia procesów wyborczych w realiach silnie promujących akcję rewolucyjną, a zarazem brutalnie sekujących każdą próbę odrodzenia się środowisk autentycznie dążących do przywrócenia porządku opartego o zasady cywilizacji łacińskiej.

Przeciwko tym próbom kierowane są wszelkie prawne i pozaprawne narzędzia nacisku, których źródłem jest establishment skupiony w instytucjach krajowych i zagranicznych. Zadają one kłam propagandowym hasłom głoszącym rzekomą wolność słowa i organizowania się.

Wszystko to powoduje, że wyborca bezwiednie uczestniczy w wyreżyserowanym spektaklu, którego podstawowym celem jest utrzymanie polityczno-cywilizacyjnego status quo, a jego aktywność sprowadza się przede wszystkim do stemplowania rewolucyjnego, czyli antyludzkiego systemowego fermentu. To on – system, dla uzyskania wrażenia publicznej legitymizacji – potrzebuje jak najwyższej frekwencji przy urnach i tylko o nią tak naprawdę zabiega.

Doświadczenie ostatnich dekad przekonuje, że kolejne wybory tylko pozornie zmieniają układ sił politycznych, a pełnią władzy niewzruszenie dysponuje ten sam tajny gabinet cieni, ulokowany z dala od wybieralnego parlamentu i rujnujący bieg spraw polskich. Jedyną roztropną i odpowiedzialną reakcją na system sprawowania i utrzymywania tajnej władzy w Polsce jest świadome nieuczestniczenie w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Wybierz bojkot! Niech to ONI zaczną się nas bać!

Autor: Krzysztof Zagozda

Polecamy również: Michał Murgrabia: Podsumowanie debaty wyborczej w TVP

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!