Wiadomości

Nareszcie: Kuprianowicz został odwołany z Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy IPN

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Informowaliśmy niedawno, że prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK złożył wniosek o odwołanie Grzegorza Kuprianowicza z Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy IPN.

Była to odpowiedź na wydarzenia, które miały miejsce 9 lipca br., kiedy to zorganizowano w Sahryniu obchody ku czci zabitych tam Ukraińców, z których większość stanowili bandyci z UPA, przy czym miało to miejsce w dniu, w którym prezydent Andrzej Duda udał się na Wołyń, by pomodlić się na grobach pomordowanych przez UPA Polaków. Atak oddziałów AK na Sahryń miał przy tym miejsce 10 marca 1944 roku, więc z żadną rocznicą nie mamy obecnie do czynienia.

Opinię publiczną w Polsce wzburzyła zwłaszcza skandaliczna wypowiedź Grzegorza Kuprianowicza, prezesa Towarzystwa Ukraińskiego, który zrównał oba wydarzenia. Było to tym bardziej oburzające, że Kuprianowicz był członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Dziś IPN wydał komunikat w sprawie odwołania Grzegorza Kuprianowicza z członkostwa w Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie:

30 sierpnia 2018 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, działając na podstawie art. 53m ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, z późn. zm.), na wniosek dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie Marcina Krzysztofika odwołał dr. Grzegorza Kuprianowicza z członkostwa w Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Lublinie.

Z wnioskiem o odwołanie Grzegorza Kuprianowicza do dyrektora Oddziału IPN w Lublinie wystąpił wcześniej Andrzej Mazurek, prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Komitety ochrony pamięci walk i męczeństwa działają na podstawie art. 53m ustawy o IPN. Członkowie Komitetu tworzą gremium sprawujące funkcję opiniodawczo-doradczą, mającą na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na obszarze podległym danemu oddziałowi IPN. Udział w pracach komitetu ochrony pamięci walk i męczeństwa ma charakter honorowy.

Wydział Komunikacji Społecznej IPN

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!