Wiadomości

Na KUL otwarto Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

“Centrum nie tylko będzie pełniło posługę badawczą, ale przede wszystkim będzie kształtować postawę otwartości na dialog pomiędzy naszymi narodami, w obszarze kultury i historii, zwłaszcza wśród młodych na całym świecie” – napisał ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne w liście z okazji otwarcia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela.

Ambasador podkreślił wpływ działań edukacyjnych centrum na kształtowanie współczesnych relacji polsko-żydowskich. „Skupiając się na działalności naukowo-badawczej, centrum otwiera się na zagadnienia związane z historią, kulturą i dziedzictwem Żydów, jak również na relacjach polsko-żydowskich na przestrzeni wieków, w tym współczesności” – zauważył dyplomata. „Cieszę się, że znajdujemy coraz to lepsze, właściwe sposoby rozmawiania o przeszłości” – dodał.

Yacov Livne zaznaczył konieczność kontynuowania prowadzenia pełnego szacunku i zrozumienia dialogu międzyreligijnego, którego propagatorem był patron centrum – Abraham J. Heschel. „Musimy kontynuować jego misję w zakresie obopólnego zrozumienia i szacunku. Jestem przekonany, że centrum wspomoże nasze społeczeństwa, a efekty będziemy obserwować w niedalekiej przyszłości” – podkreślił dyplomata.

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela – nowa jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!