Europa Wiadomości

Na Białorusi powołano nowego kierownika do spraw ideologii

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak zawiadamia portal kresy.pl prezydent Bialorusi powołał nową osobę na stanowisko zastępcy kierownika Administracji Prezydenta do spraw ideologii, organizacji społecznych i środków masowego przekazu.

Na stanowisko „głównego ideologa” kraju, jak ujmuje to portal Tut.by, Łukaszenko wyznaczył Andrieja Kuncewicza. T0 40-letni urzędnik, który od 2017 r. sprawował funkcję wiceszefa komitetu wykonawczego obwodu mohylewskiego. W latach 2009-2011 Kuncewicz był w tym obwodzie wiceszefem komitetu wykonawczego rejonu szkłowskiego, z którego pochodzi sam białoruski prezydent. Kuncewicz jest z wykształcenia dziennikarzem, taki kierunek studiów ukończył w 20o2 r. na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. W 2007 r. ukończył podyplomowe studia na Akademii Zarządzania przy Administracji Prezydenta Białorusi, na kierunku „administracja państwowa i ideologia”.

„W swoich czasach ja zajmowałem się sprawami ideologii. Można powiedzieć jeszcze w czasach młodzieńczych. Ja wiem jaka to złożona, wielowątokwa praca” – powiedział ogłaszając nominację Łukaszenko. W czasach studenckich był on aktywnym działaczem Komsomołu a potem oficerem politycznym (politrukiem) w oddziale Wojsk Pogranicznych KGB. Na podstawie swoich doświadczeń białoruski prezydent stwierdził, że „prawdziwymi właścicielami dusz i serc nie stają się. Nimi się rodzą”.

Odnosząc się do nowego „głównego ideologa” Łukaszenko powiedział – „Mnie zapewniają, że wy dacie sobie radę. Wasz zawód, dziennikarstwo, temu sprzyja. Jeśli do tej pory zajmowaliście się tym profesjonalnie to znaczy, że wam się uda. Jednocześnie głowa państwa domagala się od Kuncewicza pracy w kwestiach „gdzie my się nie wyrabiamy […] Ja już nazwałem jeden z takich kierunków – praca w internecie. Ale ich niemało”.

Łukaszenko udzielił nowemu urzędnikowi szeregu rad – „Często, zwłaszcza jeśli przychodzi nowy człowiek, on zaczyna przeprowadzać seminaria, kogoś instruować. A ci, którzy przyjechali na seminarium siedzą i myślą: no co ty mi opowiadasz, sam z tego nic nie rozumiesz. Dlatego wam trzeba nader aktywnie podchodzić do tych rzeczy. Trzeba wniknąć, zorientować się”. Zapowiedział, że nowego urzędnika do spraw ideologii czeka dużo pracy w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. „Administracji Prezydenta polecono pomóc CIK [Centralnej Komisji Wyborczej], tam tylko kilka osób, przeprowadzić tę kampanię wyborczą. Powinniście się tam odnaleźć. Zabezpieczyć ideologię tej kampanii”.

Na Białorusi w czasach rządów Aleksandra Łukaszenki uformowała się ogólnopaństwowy pion ideologiczny (ideologiczeskaja wiertikal). Wchodzą w jej skład kierownicy do spraw ideologii, których wyznacza się w jednostkach administracji, instytucjach publicznych, a nawet państwowych przedsiębiorstwach. Urzędnicy do spraw ideologii na szczeblu poszczególnych urzędów terenowych mają znaczny wpływ na funkcjonowanie organizacji społecznych w danej jednostce terytorialnej.

Co wy na to?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!