Felietony

Mobilna Platforma Kryminalistyczna pomoże na miejscu katastrof i ataków terrorystycznych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Szybkie uzyskiwanie profilu DNA, ujawnianie śladów daktyloskopijnych, rekonstrukcja zdarzenia na podstawie śladów użycia broni palnej, a także przeprowadzenie analizy nagrań z monitoringu i uzyskanie danych z telefonów komórkowych, umożliwia mobilna platforma kryminalistyczna stworzona przez konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Warszawska.

Platforma ma postać 6-metrowego, rozkładanego kontenera, wyposażonego w urządzenia, które pozwalają ekspertom i technikom kryminalistyki prowadzić oględziny kryminalistycznych na miejscu zdarzenia. Posiada autonomiczny system zasilania i może funkcjonować w różnych warunkach terenowych oraz atmosferycznych. Jest przystosowana do poruszania się po rozmaitych podłożach, pokonywania wzniesień, nierówności, schodów itp.

Jedna osoba może przygotować platformę do pracy w ciągu 15 min.; przy obsadzie kilkuosobowej dzieje się to znacznie szybciej.

Do głównych zadań mobilnej platformy kryminalistycznej (MPK) należy ujawnianie i zabezpieczanie śladów z miejsc zdarzeń terrorystycznych lub miejsc katastrof, prowadzenie podstawowych badań zgromadzonych materiałów oraz wsparcie grup oględzinowych w zakresie dokumentowania miejsca zdarzenia. Platforma wyposażona jest m.in. w dron z systemem LIDAR, urządzenia laserowo-radarowe, aparaty fotograficzne w jakości 4K. Zawiera sprzęty pozwalające na prowadzenie analiz biologicznych (w tym DNA), daktyloskopowych, analiz danych z telefonów komórkowych oraz z monitoringu oraz analiz śladów użycia broni palnej.

MPK dysponuje sześcioma miejscami pracy dla specjalistów kryminalistyki. Jej wewnętrzna sieć informatyczna jest zgodna ze standardami zastosowanymi w policji, co umożliwia każdemu z operatorów dostęp do policyjnych systemów i baz danych (zgodnie z przyznanymi uprawnieniami).

„Głównym zadaniem Mobilnej Platformy Kryminalistycznej jest udzielenie wsparcia grupom śledczym dokonującym oględzin rozległego i skomplikowanego pod względem kryminalistycznym miejsca zdarzenia, bezpośrednio w jego sąsiedztwie. Mobilne laboratorium kontenerowe, bez względu na jego konfigurację, nie jest w stanie w pełni zastąpić stacjonarnego laboratorium kryminalistycznego, ale daje możliwość szybkiej weryfikacji wytypowanego materiału dowodowego” – mówią przedstawiciele Politechniki Warszawskiej.

Rozwiązanie zostało opracowane przez konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA oraz Hagmed sp. z o.o., na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

„W ostatnich latach pojawia się coraz więcej zdarzeń nadzwyczajnych, związanych m.in. z klęskami żywiołowymi, wypadkami czy atakami terrorystycznymi. Generuje to potrzebę przygotowania i odpowiedniego wyposażenia służb mundurowych w zintegrowane narzędzia służące do kryminalistycznego badania miejsc zdarzeń, w szczególności identyfikacji sprawców oraz ofiar” – mówią autorzy projektu.

Jak dodają, to właśnie tego typu sytuacje spowodowały pojawianie się idei stworzenia mobilnej platformy do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy.

Urządzenie zaprezentowano na Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE w Kielcach, gdzie zdobyło główną nagrodę. Więcej – TU.

Katarzyna Czechowicz
Nauka w Polsce – PAP

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!