Gospodarka Wiadomości

Ministerstwo Finansów: Złoża łupkowe w Polsce nie dają wystarczającej możliwości ich gospodarczej eksploatacji

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Złoża łupkowe w Polsce nie dają wystarczającej możliwości ich gospodarczej eksploatacji – ocenia Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy.

Rząd przygotował projekt ustawy zmieniając termin powstania opodatkowania wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej na 1 stycznia 2019 z 1 stycznia 2020. Jednocześnie uchylono ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym.

Podstawą opodatkowania specjalnym podatkiem węglowodorowym miał być zysk z działalności wydobywczej węglowodorów. Pobór podatku miał rozpocząć się w 2020 roku.

„Obecnie złoża łupkowe, jakie się znajdują na terytorium Polski, nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji. W konsekwencji nie zostało spełnione również kolejne założenie ustawodawcy, zgodnie z którym specjalny podatek węglowodorowy miał zapewniać budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z tytułu wydobycia gazu łupkowego” – napisano.

MF podaje, że obecnie według informacji Ministerstwa Środowiska na dzień 30 kwietnia 2017 r. obowiązuje w Polsce 20 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. To oznacza, że w porównaniu ze stanem na 1 lipca 2013, tj. stanem, jaki był oceniany na potrzeby Oceny Skutków Regulacji dla ustawy o podatku węglowodowrowym, kiedy było wydanych w Polsce 108 koncesji, liczba obowiązujących koncesji spadła o 81 proc.

„Zauważalny jest także drastyczny spadek dynamiki wykonywania prac poszukiwawczo-rozpoznawczych za gazem z formacji łupkowych” – napisano.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!