Polska Wiadomości

“Masie” grozić może nawet 10 lat więzienia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak donosi portal dzienniknarodowy.pl prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował 22 stycznia 2020 roku do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Ł. ps. „Masa”, Zbigniewowi G. – byłemu Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego jednej z Komend Wojewódzkich Policji i 20 innym osobom.

Postępowanie prowadzone przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie dotyczyło oszustw kredytowych polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu banków, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz udzielania korzyści majątkowych, wyłudzania usług budowlanych. Śledztwo dotyczyło również wielokrotnego udzielania korzyści majątkowych Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego jednej z Komend Wojewódzkich Policji w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną, wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych, ujawniania informacji niejawnych, udzielania substancji psychotropowych, udaremniania zaspokajania wierzycieli, składania zawiadomień o przestępstwach niepopełnionych i składania fałszywych zeznań. Ponadto postępowanie obejmowało przywłaszczenie pieniędzy, nabywanie artykułów higienicznych oraz produktów spożywczych uzyskanych w wyniku czynu zabronionego oraz przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariusza Policji oraz wielu innych.

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie oskarżył Jarosława Ł. ps. „Masa” o popełnienie siedemnastu czynów w tym m.in. oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowanego z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w zw. z art. 294 par. 1 kk, czynów o charakterze korupcyjnym kwalifikowanych z art. 229 par. 1 kk, z art. 230 par. 1 kk, z art. 230a par. 1 kk, fałszywych zeznań z art. 233 par. 1 kk, przywłaszczenia powierzonego mienia z art. 284 par. 2 kk, paserstwa z art. 291 par. 1 kk, udaremniania zaspokajania wierzycieli z art. 300 par. 2 kk.

Czyny te zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator oskarżył Zbigniewa G. byłego Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego jednej z Komend Wojewódzkich Policji o popełnienie dziesięciu czynów w tym o charakterze korupcyjnym kwalifikowanych z art. 228 par. 1 i 3 kk, ujawnienia informacji niejawnych z art. 266 par. 2 kk, i z art. 263 § 2 kk.

Za czyny te grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Pozostałe osoby zostały oskarżone o popełnienie szeregu czynów w tym o charakterze korupcyjnym kwalifikowanych z art. 229 par. 1 kk z art. 230 par. 1 kk, z art. 230a par. 1 kk, oszustw co do mienia znacznej wartości z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk.

Co wy na to?
Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!