Historia

Marynarze ze Lwowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Myśląc o polskich żołnierzach pochodzących ze Lwowa w pierwszej chwili mamy obraz bohaterskich obrońców miasta z listopadowych dni 1918 roku, obrony miasta przed sowiecką nawałą 1920 roku. Zdarza się, że nieliczni są w stanie wskazać polskich lotników związanych z tym miastem, a szczególnie okryty sławą z czasów walk na froncie zachodnim 307 dywizjon myśliwski Lwowskich Puhaczy. Dziś jednak dla Państwa mała odskocznia od tego obrazu lwowskich bohaterów. Pragniemy ukazać morskie wilki pochodzące z grodu nad Pełtwią.

Polska Marynarka Wojenna od pierwszych godzin II wojny światowej rozpoczęła walkę z niemieckim agresorem, którą prowadziła przez cały okres trwania tego zbrojnego konfliktu. Pomimo wielu osiągnięć na polu walki, tak jak i każda polska formacja wojskowa odczuwała bolesne straty. W czasie działalności Polskiej Marynarki Wojennej na Zachodzie zginęło łącznie 461 personelu, z czego 87% strat związanych jest z działalnością bojową. W tym gronie znaleźli się również wierni Polsce mieszkańcy Lwowa.

Pierwsza strata polskiej marynarki, w której zginęli marynarze pochodzący z Lwowa związana jest z zatopieniem ORP Orkan. Do polskiej marynarki trafił w grudniu 1942 roku. Brał on udział m.in. w bitwie o Atlantyk. To jemu przypadł zaszczyt przewiezienia trumny z ciałem Naczelnego Wodza Władysława Sikorskiego do Wielkiej Brytanii. Został zatopiony 8 października 1943 roku w czasie pełnienia konwoju przez niemiecki okręt podwodny. W czasie katastrofy zginęło 178 Polaków i 20 Brytyjczyków. W tym gronie znaleźli się:

Marynarz Zygmunt Kaczmarek urodzony 6 lipca 1922 roku.

Lek. ppor. mar. Edward Kiełbiński urodzony 8 marca 1911 roku.

Marynarz Michał Kapuściński urodzony 4 sierpnia 1922 roku.

Marynarz Władysław Ćwiklik urodzony 24 marca 1919 roku.

Marynarz Kazimierz Fischer urodzony 30 sierpnia 1919 roku.

Poza wymienioną piątką marynarzy, na zatopionym okręcie znajdowali się mieszkańcy powiatu lwowskiego:

Marynarz Bolesław Dyki urodzony 5 lutego 1919 roku w miejscowości Miłoszowice.

St. mar. Kazimierz Hołowiecki urodzony 21 lutego 1918 roku w miejscowości Zniesienie, powiat Lwów.

Marynarz Bazyli Marko urodzony 24 lutego 1919 roku w Rawie Ruskiej, powiat lwowski.

Kolejna bolesna strata dla polskiej marynarki, która pociągnęła za sobą śmierć w walce za Polskę marynarzy pochodzących z terenów powiatu lwowskiego związana jest z losem ORP Dragon. Okręt ten został przekazany polskiej marynarce wojennej z początkiem 1943 roku. Brał udział w inwazji na kontynent w 1944 roku. 8 lipca 1944 roku został trafiony niemiecką żywą torpedą. Ze względu na nieopłacalność remontu przeznaczony został jako uzupełnienie falochronu sztucznego portu u wybrzeży francuskich. Swoje życie podczas służby na tym okręcie oddało dwóch marynarzy powiatu lwowskiego.

Marynarz Bronisław Kobyłecki urodzony 25 lipca 1922 roku w miejscowości Dmytrowice. Zginął 8 lipca 1944 roku.

St. marynarz Stanisław Małecki urodzony 1 stycznia 1916 roku w miejscowości Dawidów powiat lwowski. Zginął 8 lipca 1944 roku.

Odbywając służbę na innych polskich okrętach śmierć spotkała marynarzy lwowskiego powiatu. Do grona tego należą:

Mat Józef Biliński urodzony 27 września 1916 roku w miejscowości Stare Sioło. Zginął 27 maja 1942 roku na ORP Garland. Poległ w czasie, kiedy okręt płynął w eskorcie konwoju do portów sowieckich, atakowany przez niemieckie samoloty.

Mat Aleksander Jemielita urodzony 8 lutego 1919 roku w Rucianach (Powiat Sokołów województwo lwowskie). Poległ podczas służby na ORP Krakowiak 30 września 1944 roku.

Dodatkowo marynarz Józef Łacic urodzony 28 kwietnia 1922 roku w miejscowości Borysław powiat lwowski zmarł 24 maja 1942 roku w miejscowości Swanscombe (Kent – Wielka Brytania). Nieznane są przyczyny śmierci.

Powyższy mały wypis bohaterskich marynarzy pochodzących z województwa lwowskiego ukazuje, że Lwów posiadał swoje Wilki Morskie, które gotowe były złożyć ofiarę życia za wolną i suwerenną Polskę w czasie walk II wojny światowej. Jednocześnie jest to najlepszy dowód, że przed polskimi historykami mnóstwo pracy, aby ukazać często zapomniane chwalebne karty polskości województw, które w wyniku zdrady sojuszników zachodnich przywłaszczył sobie Stalin.

Krzysztof Żabierek

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!