Wiadomości

Marlena Maląg: Podjęliśmy działania w celu zabezpieczenia sytuacji bytowej obywateli Ukrainy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Minister Marlena Maląg zaproponowała podpisanie przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię wspólnej deklaracji o pomocy udzielanej Ukrainie.

Z inicjatywy Moniki Navickienë minister pracy i opieki socjalnej Republiki Litewskiej odbyła się telekonferencja ministrów Litwy, Polsk i Łotwy oraz przedstawicieli Ministerstwa Estonii, odpowiedzialnych za pracę i zabezpieczenie społeczne. Poświęcona była pomocy, jaką te państwa udzielają Ukrainie i jej obywatelom oraz jej koordynacji.

Minister Maląg mówiła o zaangażowaniu Polski. Wsparcie udzielane jest dwutorowo: to pomoc humanitarna, koordynowana przez KPRM, kierowana na Ukrainę i do przybywających do naszego kraju uchodźców oraz pomoc długofalowa, leżąca w gestii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

– Podjęliśmy intensywne działania w celu zabezpieczenia sytuacji bytowej napływających do nas obywateli Ukrainy, których większość to kobiety z małymi dziećmi – mówiła minister Maląg. – Dążymy do objęcia ich pełnym zabezpieczeniem społecznym.

Uczestniczący w spotkaniu sekretarz stanu Stanisław Szwed zwrócił uwagę, że część przyjeżdżających kieruje się do rodzin czy znajomych, ale część z nich nie ma takich możliwości. – W pierwszej kolejności zapewniamy im zakwaterowanie i wyżywienie, następnie oferujemy programy pomocowe – wyjaśnił wiceminister Szwed.

Polska wprowadziła już uproszczone formuły przekraczania granicy dla uchodźców. Wkrótce legalny pobyt w naszym kraju będzie oznaczał nieograniczony dostęp do rynku pracy. – Mamy stały kontakt z pracodawcami, którzy deklarują dostosowanie ofert do potrzeb, wynikających z przewagi kobiet poszukujących zatrudnienia – wyjaśnił wiceminister Szwed.

Ministrowie zadeklarowali stały kontakt, wymianę informacji oraz podjęcie współpracy w celu zapewnienia najlepszej pomocy. Minister Marlena Maląg podkreśliła wagę wspólnego działania z innymi krajami w naszym regionie, w tym aplikowanie o środki finansowe z Unii Europejskiej. Ministrowie zaaprobowali także podpisanie wspólnej deklaracji, dotyczącej współpracy przy udzielaniu pomocy Ukraińcom. – Zapraszam na podpisanie tego dokumentu do Warszawy – powiedziała minister Maląg. – Dla dobra Ukrainy i pokoju na świecie.

/gov.pl/


Nasuwa się pytanie, czy pomoc w postaci świadczeń rodzinnych nie wykracza daleko poza niesienie wsparcia dla uchodźców? Czy w przypadku zakończenia konfliktu rodzina mająca w Polsce pełne uposażenie socjalne zechce wracać do swojego zrujnowanego kraju, czy raczej postanowi sprowadzić swoją rodzinę do Polski?

PH

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!