Wiadomości

Maląg: Pracodawcy zgłosili zatrudnienie 420 tys. Ukraińców według nowych przepisów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na podstawie nowych, uproszczonych przepisów pracodawcy zgłosili zatrudnienie około 420 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego.

Nowe regulacje dotyczące zatrudniania Ukraińców weszły w życie w połowie marca. – Na chwilę obecną ponad 420 tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę. Są to głównie kobiety – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w radiowej Jedynce.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wprowadzono ścieżkę legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, jest udzielane zezwolenie na pobyt czasowy jednorazowo na okres max. 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie pozwala na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online, wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany. Jednocześnie zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Pracodawca zatrudniający uchodźcę z Ukrainy, musi w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy. Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

/dorzeczy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!