Wiadomości

Łukaszenka nazwał Białystok i Wilno “ziemią białoruską”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka nazwał Białystok i Wilno ziemiami białoruskimi. Takie stwierdzenia padły na forum sił patriotycznych w Mińsk-Arenie.

„Sąsiedzi dani nam zostali od Boga, jak i jakiemukolwiek państwu. W stosunkach ze wszystkimi dążymy do pokoju i przyjaźni. Nigdy nie połakomiliśmy się na cudzy bochenek czy kawałek ziemi. Nam swojego wystarczy. Nawet im dzisiaj nie przypominamy, że Białystok i Białostocczyzna to białoruskie ziemie. Wilno to także miasto białoruskie, tak jak i okoliczne ziemie. Nie mówimy o tym” – powiedział Łukaszenka.

„Równowaga wewnątrzwyznaniowa i jedność międzyetniczna to nienaruszalne fundamenty naszego społeczeństwa. Wszyscy ludzie żyjący na tej ziemi to naród białoruski. Mamy jedno państwo, jedno prawo, wspólną pamięć historyczną dla wszystkich. na zawsze” – dodał Łukaszenka.

Łukaszenka przemawiał z okazji Dnia Jedności Narodowej, święta obchodzonego na Białorusi od 17 września, w dniu sowieckiej inwazji na Polskę w 1939 r., w wyniku której północno-wschodnie Kresy II Rzeczypospolitej zostały przyłączone do Białoruskiej SRR.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!