Felietony

Liczba nielegalnych imigrantów w paryskiej strefie no-go może sięgać 400.000

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Według raportu przygotowanego na zlecenie francuskiego parlamentu w Seine-Saint-Denis może mieszkać 400.000 nielegalnych imigrantów.

Raport podaje, że od ośmiu do dwudziestu procent mieszkańców północnych przedmieść Paryża mogą stanowić nielegalni imigranci, a wielu z nich żyje na ulicy. Według raportu przedmieścia cierpią na wysoki wskaźnik ubóstwa, który jest dwa razy wyższy niż w Paryżu i wynosi 28 procent, a stopa bezrobocia jest tu o trzy punkty procentowe wyższa niż w południowej części miasta.

Obecnie Francja nie gromadzi danych dotyczących struktury etnicznej lub religijnej mieszkańców, przy czym dotyczy to zarówno statystyk odnoszących się do liczby urodzeń, jak i wszelkich innych, także dotyczących przestępczości. Podobną politykę stosują także inne kraje europejskie, w tym przede wszystkim Szwecja.

Po likwidacji obozu dla imigrantów pod Calais, zwanego dżunglą, obecnie Paryż stał się głównym ośrodkiem, do którego ściągają nielegalni imigranci. Niektórzy szacują, że każdego dnia przybywa do tego miasta co najmniej 500 imigrantów, a tysiące osób mieszkają w bezdomnych w prowizorycznych obozach dla imigrantów.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!