Wiadomości

Latem powinna ruszyć budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (ZŚiNPK) w Kielcach ogłosił przetarg na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Inwestycja, której koszt ma wynieść 14,5 mln zł ma ruszyć latem, a jej zakończenie przewidziano na 2020 rok.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej powstanie w miejscowości Umianowice, w gminie Kije, w powiecie pińczowskim. Projekt zakłada m.in. przebudowę wieży ciśnień, na dachu której zostanie zainstalowana platforma widokowa do obserwacji ornitologicznych. W ośrodku znajdzie się także miejsce na małe gospodarstwo z konikiem polskim, czerwoną krową polską, kozami, owcami i różnymi gatunkami kur. Główną atrakcją ośrodka będzie „Nidarium”.

„To wielkogabarytowe akwarium o pojemności blisko 30 tys. litrów, pokazujące życie w środowisku Nidy. Ośrodek mieści się niedaleko od starorzeczy Nidy, która jest najcieplejszą nizinną rzeką w Polsce. W akwarium będziemy mogli zobaczyć przedstawicieli gatunków flory i fauny występujących w Nidzie. +Nidarium+ będzie przypominało biotop (środowisko życia – PAP) tej rzeki” – powiedział PAP dyrektor ZŚiNPK Tomasz Hałatkiewicz.

W obiekcie przewidziano także 75 miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży oraz kilkanaście miejsc dla naukowców i studentów. „To ma być ośrodek przyrodniczej edukacji dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. +zielonych szkół+, który będzie działał przez cały rok. Młodzi pasjonaci przyrody będą przyjeżdżali do nas na turnusy trzy-, pięciodniowe, a czasami nawet dłuższe. Ośrodek będzie dla nich bazą noclegową, a szeroko rozumiana edukacja przyrodnicza będzie się odbywała w terenie, w otoczeniu przepięknej przyrody” – podkreślił dyrektor ZŚiNPK.

Ośrodek będzie również miejscem organizacji konferencji naukowych, praktyk dla studentów kierunków przyrodniczych oraz realizacji projektów naukowo-badawczych związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Zakres prac, które będą prowadzone, obejmuje m.in. budowę dróg dojazdowych, placu manewrowego, ogrodzenia i miejsc do prowadzenia warsztatów ekologicznych.

Hałatkiewicz poinformował, że firmy zainteresowane udziałem w przetargu na budowę ośrodka w Umianowicach mają do szóstego maja czas na składanie ofert. „Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem budowa ośrodka powinna się rozpocząć latem, a zgodnie z harmonogramem prac powinna zostać zakończona przed końcem 2020 roku” – poinformował Hałatkiewicz.

ZŚiNPK, podlegający samorządowi województwa, będzie również realizował inny projekt „Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen”. Zakłada on reaktywowanie kursów kolejki wąskotorowej na odcinku Umianowice – Hajdaszek oraz organizację wycieczek edukacyjnych. Zabytkowy dworzec w Hajdaszku z 1924 roku zostanie wyremontowany. Znajdą się w nim m.in. sala dworcowa z kasami, w której zaprojektowana zostanie makieta Ponidzia z fragmentami kolejki wąskotorowej, dworcami kolejowymi oraz poruszającymi się modelami lokomotyw i wagonów. W budynku odtworzone zostaną również historyczne pomieszczenia m.in. salka restauracyjna, na wzór funkcjonującej w latach międzywojennych stołówki dla przejeżdżających żołnierzy. Powstanie również sala związana z hrabiną Karoliną Lanckorońską, historykiem sztuki i spadkobierczynią słynnego rodu, która czekając na inny pociąg była w 1941 roku goszczona przez naczelnika stacji.

„Trwają prace projektowe, zatwierdziliśmy już koncepcję architektoniczną. Ponieważ jest to stacja zabytkowa, uzgadniamy jeszcze pewne rozwiązania z wojewódzkim konserwatorem zabytków i będziemy składać wniosek o pozwolenie na budowę. Myślę, że w drugim kwartale 2019 roku zatwierdzimy projekt budowlany i ogłosimy przetarg na budowę” – powiedział dyrektor ZŚiNPK.

Zakończenie prac w ramach projektu „Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen” przewidziano na 2020 rok. Koszt inwestycji wyniesie 3,5 mln zł, z czego ponad 2 mln to fundusze unijne.

„Oba obiekty będą ściśle ze sobą powiązane. Dlatego chcemy zarówno Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, jak i stację Hajdaszek, uruchomić mniej więcej w tym samym czasie” – podsumował Hałatkiewicz.

PAP – Nauka w Polsce
Janusz Majewski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!