Felietony

Lasy są otwarte, LKP działają bez zmian

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Pomimo pandemii koronawirusa leśne kompleksy promocyjne działają bez zmian. Ścieżki edukacyjne i szlaki turystyczne pozwalają łączyć spacery z poznawaniem przyrody, gdy instytucje i budynki są zamykane na czas epidemii, las pozostaje wciąż otwarty.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie funkcjonują dwa duże, zwarte kompleksy leśne, charakterystyczne dla polskiej części Karpat Wschodnich, tworzące leśne kompleksy promocyjne: „Lasy Bieszczadzkie” i „Lasy Birczańskie”. Są one najlepszym, reprezentującym zmienność warunków siedliskowych i drzewostanów obszarem do prowadzenia badań naukowych, zajęć z edukacji przyrodniczej i tworzenia szlaków turystycznych.

LKP Lasy Bieszczadzkie – zajmujący prawie 70 tys. ha – leży na terenie nadleśnictw: Baligród, Cisna, Lutowiska i Stuposiany. Znajduje się w całości w zasięgu siedlisk górskich dorzecza Wisły i zlewni Sanu, gdzie w piętrze pogórza i regla dolnego przeważa żyzna buczyna karpacka i kwaśna buczyna górska. Jest to teren niezwykle bogaty przyrodniczo – istnieje tu dwa parki krajobrazowe, dziewięć rezerwatów przyrody oraz szereg innych form ochrony przyrody. W trudnym dla wszystkich, także dla leśników 2020 roku, funkcjonowanie bieszczadzkiego LKP było ograniczone z uwagi na odgórne obostrzenia i niepewną sytuację finansową. Niektóre przedsięwzięcia zostały odwołane, a inne odroczone.

Leśnicy z Nadleśnictwa Baligród współdziałali w tym roku z gminą Solina. Otwarty został „Szlak rowerowy pod Korbanią”. Zmieniony został też przebieg trasy i uzupełnione oznaczenia na gminnym szlaku Myczków-Wola Matiaszowa. Działania w całości były finansowane przez samorząd. Ustawione zostały też ławeczki w Jawornem, Studennem i w Łopience. Natomiast z uruchomieniem pilotażowego projektu wytyczenia, udostępniania i koordynacji szkoleń surwiwalowych i bushcraftu, musimy poczekać na wyniki przeprowadzanych ankiet konsultacyjnych.

Nadleśnictwo Stuposiany, administrujące cieszącymi się dużą popularnością obiektami: zagrodą żubrów oraz Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, w tym roku powitało milionowego turystę, odwiedzającego bieszczadzkie żubry. Stosując się do panujących ograniczeń, leśnicy oprowadzali także zwiedzających po Pawilonie Wystawienniczym CPL. Podjęto też inicjatywę budowy wieży widokowej na Jeleniowatym, nieopodal CPL.

Tymczasowe dojście do tego obiektu, czynne od 18 listopada, prowadzi od strony Brenzbergu. Docelowy szlak ze ścieżką edukacyjną i tablicami informacyjnymi ma funkcjonować od najbliższej wiosny.

W części LKP Lasy Bieszczadzkie, zarządzanej przez Nadleśnictwo Lutowiska, pomimo niesprzyjającej koniunktury, zainicjowano kilka projektów. Współdziałając ze Stowarzyszeniem Aktywnych Poszukiwaczy Historii „Karpaty” ukończono prace nad odsłonięciem fundamentów byłej strażnicy niemieckiej z okresu II wojny światowej w miejscowości Studenne. Teren został odkrzaczony, a fundamenty zabezpieczone i przygotowane do udostępnienia dla turystów. W sąsiedztwie stanęła również tablica informacyjna na temat tego obiektu. Innym przedsięwzięciem był remont parkingu wraz z drogą dojazdową i zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 894 na punkcie widokowym Polana Ostre. Działanie było realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach programu poprawy dostępności dróg województwa podkarpackiego.

Poza naprawą nawierzchni miejsca postojowego ma tu powstać platforma widokowa, z której będzie można obserwować panoramę Bieszczadów Wysokich. Udostępnione też będzie miejsce ogniskowe, toalety, ławki i parking przystosowany dla autokarów. W dalszym etapie prac planowane jest odkrzaczenie i odsłonięcie punktu widokowego. Tymczasem nadleśnictwo odsłoniło już szczytową część Kamienia-Dwernika, przez usunięcie podrostów, co pozwala na oglądanie całego pasma polskich połonin.

W tym roku nie zabrakło też inicjatywy rocznicowej: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich z Rzeszowa z okazji 50-lecia Stowarzyszenia postawiło ławkę pamiątkową na przecięciu ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych „Kamień Dwernik” i „Przez Bieszczadzki Las”. Zadbano też o szlaki turystyczne: Stowarzyszenie „USTYAN” w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski przygotowuje i oznacza Szlak Papieski na odcinku pokrywającym się z niebieskim szlakiem PTTK na trasie Przysiółek Wydrne – Teleśnica Oszwarowa. Nadleśnictwo Lutowiska rozpoczęło także prace nad przygotowaniem dwóch stanowisk przystosowanych dla kamperów w Smolniku.

Z kolei na Pogórzu Przemyskim funkcjonuje LKP Lasy Birczańskie, zajmujący obszar niemal 30 tys. ha na granicy Karpat Wschodnich i Zachodnich, niemal w całości pokryty lasami piętra pogórza i regla dolnego, na bardzo żyznych siedliskach, gdzie bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt współistnieje z licznymi zabytkami historyczno-kulturowymi. W tym roku również zostały tu podjęte rozmaite działania, w większości mające charakter edukacyjny. Jak co roku zorganizowano tu konkurs fotograficzny „Leśne inspiracje”.

Leśnicy wzięli też udział w turnieju charytatywnym „Razem możemy więcej”, w trakcie, którego zbierano pieniądze na pomoc niepełnosprawnym dzieciom z gminy Bircza.

Organizowane były także zajęcia terenowe dla studentów studiów podyplomowych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tradycyjnie Nadleśnictwo uczestniczyło też w akcji #SadziMY, w trakcie której rozdano 3 tys. sadzonek drzew. Rozstrzygnięto też przetarg na remont ścieżki przyrodniczo- dydaktycznej „Krępak”, gdzie zakończenie prac remontowych jest zaplanowane na grudzień 2020 r.

W leśnych kompleksach promocyjnych nie było w tym roku możliwe zrealizowanie wielu spotkań, szkoleń, ani zakrojone na większą skalę doskonalenie infrastruktury, służącej odwiedzającym tutejsze lasy.

W nadziei, że odroczone projekty zostaną urzeczywistnione już niedługo, leśnicy dokładają starań, aby stosując się do obostrzeń, udostępniać cenny leśny obszar naukowcom i turystom. O trafności tych działań świadczy duży w tym roku wzrost odwiedzających podkarpackie lasy.

/lasy.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!