Felietony

Lasy Janowskie gotowe na przyjęcie nowych mieszkańców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Lasy Państwowe z powodzeniem kontynuują proces odtwarzania krajowej populacji żubra. Kolejnym krokiem na drodze jej rozwoju jest wsiedlenie nowych przedstawicieli tego gatunku na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski (RDLP w Lublinie). Pierwsi reprezentanci największych ssaków Europy pojawią się w Lasach Janowskich w przyszłym tygodniu.

Stado założycielskie tworzące subpopulację janowską będzie składało się z dziewięciu osobników przesiedlonych z Puszczy Boreckiej oraz z Nadleśnictwa Kobiór. –Nowymi mieszkańcami naszych lasów zostaną dwa samce z Ośrodka Hodowli Żubrów w Nadleśnictwie Kobiór na terenie RDLP w Katowicach, dwie dorosłe samice z Nadleśnictwa Borki, każda z nich z kilkumiesięcznym potomkiem, oraz trzy osobniki w wieku czterech lat (dwie samice i jeden samiec) z tego samego nadleśnictwa – wylicza Bartłomiej Kosiarski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Ich przyjazd poprzedziły wielomiesięczne, żmudne prace środowiskowe prowadzone zgodne z wcześniejszymi dokładnymi analizami terenu, na który miały zostać wsiedlone, a z tymi działaniami w czasie zbiegły się konsultacje prowadzone z wieloma podmiotami, organizacjami i co najważniejsze – lokalnymi mieszkańcami.

By stworzyć zwierzętom jak najlepsze warunki do życia w naturze, Nadleśnictwo Janów Lubelski zrekultywowało 20 ha śródleśnych łąk, na których będą żerować. Zanim jednak na dobre zapoznają się z naturalnym środowiskiem bytowania, trafią do specjalnej zagrody adaptacyjnej. Czas w niej spędzony posłuży żubrom do przystosowania się do życia w nowym środowisku, a pracownikom nadleśnictwa pozwoli na wdrożenie się w opiekę nad nimi. Po okresie przystosowawczym zwierzęta zostaną wypuszczone na wolność, a tutejsze lasy staną się kolejnym punktem na mapie, umożliwiającym miłośnikom leśnych wędrówek zobaczenie żubrów na własne oczy.

Po wypuszczeniu z zagrody adaptacyjnej stado żubrów będzie wędrowało po Lasach Janowskich pod przewodnictwem krowy – żubrzycy, która zostanie wyposażona w nadajnik GPS, tak by można było śledzić poczynania zwierząt. Poza analizą behawioru i śledzeniem przemieszczania się zwierząt, przez kolejne lata pracownicy Nadleśnictwa Janów Lubelski będą dokarmiać żubry w okresie zimowym oraz monitorować ich stan zdrowia zapewniając fachową opiekę weterynaryjną.

Przypomnijmy, że wsiedlenie największych ssaków w Europie na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski było możliwe dzięki projektowi „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” realizowanego wspólnie przez Lasy Państwowe i Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Realizacja tego przedsięwzięcia zwiększy zasięg występowania żubrów w naszej ojczyźnie i ograniczy rozprzestrzenianie się chorób tych zwierząt, które stanowią duże zagrożenie, zwłaszcza dla najliczniejszych krajowych stad.

– Dzięki działaniom prowadzonym od lat przez Lasy Państwowe udało się nie tylko ocalić polską populację żubra, lecz także zapewnić jej stały wzrost. Realizowane projekty są gwarancją zachowania tego cennego gatunku dla przyszłych pokoleń – zaznacza dyrektor RDLP w Lublinie Marek Kamola. – Cieszymy się, że swoją cegiełkę w tym zakresie mogą dołożyć lubelscy leśnicy przyjmując w leśne ostępy naszej dyrekcji ten majestatyczny gatunek, zakorzeniony od wieków w polskiej tradycji. Mamy nadzieję, że żubry będą się tu czuły tu jak u siebie w domu, a ich aklimatyzacja przebiegnie bez żadnych zakłóceń. Obecność żubrów na Lubelszczyźnie na pewno przyczyni się do jeszcze większej promocji Lasów Janowskich i zwiększenia świadomości społecznej na temat tych zwierząt uzmysławiając wielu osobom, że czynna ochrona jest dla nich jedyną szansą na przetrwanie.

Lubelscy leśnicy mają nadzieję, że żubry szybko znajdą swoje miejsce w malowniczych ostępach Lasów Janowskich, zadomawiając się na dobre w naszym środowisku, kulturze regionu i na trwałe zasilając krajową populację tego cennego gatunku. Według założeń żubrze stado ma liczyć na tym terenie docelowo ok. 40 osobników.

Pracownicy Nadleśnictwa Janów Lubelski apelują do wszystkich miłośników leśnych wędrówek, którzy będą odwiedzali w przyszłości Lasy Janowskie, aby nie płoszyć czy niepokoić nowych mieszkańców i ograniczyć kontakt z tymi pokaźnymi ssakami do niezbędnego minimum.

Mimo tego, że są to dzikie zwierzęta, które unikają spotkań z ludźmi, nie wiadomo w jaki sposób zareagują w obliczu zagrożenia. Warto wziąć pod uwagę ich gabaryty, bowiem największe osobniki osiągają wagę nawet kilkuset kilogramów. Dlatego też leśnicy zalecają na przyszłość, by mając żubry w zasięgu wzroku zachować dystans kilkudziesięciu metrów.

Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie / lasy.gov.pl
Fot. Krzysztof Onikijuk

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!