Wiadomości

Łapówki za skierowania na misje zagraniczne. 8 żołnierzy zatrzymanych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ośmiu żołnierzy 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie zatrzymanych podczas czynności prowadzonych wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Żandarmerię Wojskową. Zatrzymani mieli wręczać łapówki za skierowanie ich m.in. na misję do Kosowa.

W wyniku wspólnej operacji funkcjonariuszy krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i żołnierzy z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie zatrzymano ośmiu żołnierzy. Wszyscy pełnili służbę wojskową w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie. Jednostka ta jest częścią 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.

Z uwagi na szeroki zasięg przestępczego procederu o korupcyjnym charakterze, prokuratura powierzyła dalsze prowadzenie postępowania Delegaturze Centralnego Antykorupcyjnego w Krakowie.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Podejrzani są o wręczanie, za pośrednictwem ustalonej osoby, korzyści majątkowych dowódcy jednostki wojskowej – ppłk. Marcinowi M. – w zamian za skierowanie ich na misję zagraniczną do Kosowa w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. Chodzi o kwoty w wysokości 5000 zł. Jednemu z zatrzymanych przedstawiono dodatkowo zarzut złożenia fałszywych zeznań w toku prowadzonego postępowania.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze w tym m.in. dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Jest to ciąg dalszy zatrzymań w tej sprawie, w której dotychczas zarzuty usłyszało
już 21 podejrzanych m.in. o przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Trzech z nich jest aktualnie tymczasowo aresztowanych, w tym dowódca 6. batalionu Dowodzenia w Krakowie ppłk. Marcin M.

Śledczy nadal analizują zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Przypominamy, iż zgodnie z art. 229 § 6 kodeksu karnego, nie podlega karze sprawca przestępstwa, który udzielił korzyści majątkowej (art. 229 § 1 – 5 kk), jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę, a osoba udzielająca korzyści lub ich obietnicy, zawiadomiła o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawniła wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ się o nich dowiedział.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!