Wiadomości

Łapówki za korzystne rozstrzygnięcia przetargów – kolejny zatrzymany

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Specjalista ds. przetargów w jednej z warszawskich firm budowalnych zatrzymany przez CBA. Wcześniej do tego postępowania został zatrzymany były kierownik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz mazowiecki przedsiębiorca. Czynności są w toku.

Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury CBA prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie śledztwo dotyczące między innymi żądania lub przyjmowania korzyści majątkowych przez osobę pełniąca funkcję kierowniczą w Polskiej Spółce Gazownictwa w zamian za nadużywanie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków polegających na utrudnianiu przetargów publicznych, wchodzeniu w porozumienie z innymi osobami oraz działaniach stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalne czynności preferencyjne przy okazji przeprowadzonych postępowań przetargowych. Podstawą wszczęcia śledztwa był materiał zebrany przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu.

W trakcie prowadzonych czynności zebrano materiał dowodowy świadczący o tym, że były Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wlkp. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. żądał a następnie przyjął od ustalonych przedsiębiorców co najmniej 160 tys. zł przy okazji przeprowadzanych postępowań przetargowych przez Spółkę. Łapówka stanowiła ,,wynagrodzenie” w zamian za niedopuszczalne czynności preferencyjne polegające między innymi na: celowym wydłużaniu terminów składania ofert, przygotowywaniu kosztorysów na rzecz oferentów, zapewnieniu możliwości wykonania robót dodatkowych oraz innych czynności zapewniających uznanie wybranych ofert za najkorzystniejsze. Działanie to doprowadziło do uzyskania przez tych przedsiębiorców zlecenia usług między innymi w zakresie budowy gazociągów wysokiego ciśnienia, innych usług budowlanych, a także opracowania koncepcji gazyfikacji budowy gazociągów.

Korzyści majątkowe stanowiły zapłatę za fikcyjne usługi doradcze, rzekomo świadczone przez niego na rzecz oferentów, w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej.

W związku z kolejnymi ustaleniami we wtorek funkcjonariusze poznańskiej Delegatury CBA zatrzymali specjalistę ds. przetargów jednej z warszawskich firm budowalnych mającej oddział w Chorzowie. Mężczyzna wchodził w porozumienie z zatrzymanymi wcześniej do sprawy osobami i brał udział w przekazywaniu korzyści majątkowych osobie, która dopuszczała się czynów nieuczciwej konkurencji. Usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru, zakazu opuszczania kraju i zakazu kontaktu z określonymi osobami.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!