Pielgrzymka żydów
Felietony

Fałszywa pielgrzymka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak możemy przeczytać na stronie Archidiecezji Warszawskiej, już 10 lipca wyruszy tzw. pielgrzymka “Śladami cadyków”. “Pielgrzymkę” honorowym patronatem objął bp. Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Celem tej, tak zwanej pielgrzymki jest  okrywanie historycznej i duchowej spuścizny narodu żydowskiego, zamieszkującego dawne ziemie Rzeczypospolitej.

Celem pielgrzymki katolickiej  powinno być  natomiast jakieś  święte miejsce: klasztor,  grób świętego, miejsce objawień Maryjnych itp. A gdzie będą podróżowali pielgrzymi V pielgrzymkę autokarową „Śladami cadyków”? Otóż, do miejsc świętych dla wyznawców judaizmu, do grobów cadyków, na cmentarze żydowskie.  Jednym z odwiedzonych grobowców, będzie ohel Dawida z Lelowa, który był uczniem Jakuba Izaaka Rabinowicz, propagatora nauk talmudycznych. Wierzył on, że wojny napoleońskie są wojnami biblijnego Goga, po których nadejść ma mesjasz. Przypomnijmy, zatem co ma nastąpić (wg tradycji żydowskiej) po przyjściu tzw. mesjasza: 

“W naszym domu przyjście Mesjasza traktowano nadzwyczaj dosłownie. (…) Wszyscy krzywdziciele i wrogowie Izraela zginą, a pozostaną przy życiu jedynie dobrzy goje, których przywilejem stanie się teraz służenie Żydom. Wedle Talmudu, kraj Izraela rozciągnie się na wszystkie narody.” Isaac Bashevis Singer (laureat literackiej nagrody Nobla, wychowany w tradycyjnej rodzinie żydowskiej)

Z końcem świata wg tradycji żydowskiej związana jest również pewna legenda, którą tutaj przytoczę, otóż:

Ostatnia walka Żydów i innowierców odbędzie się nad ogromną, szeroką rzeką, na której znajdować się będą dwa mosty, żelazny i papierowy. Po tym drugim moście, podtrzymywanym przez aniołów, przejdą Żydzi bezpiecznie, innowiercy zaś przejdą po żelaznym i zapadną się. Którzy ostaną się żywi, będą musieli stoczyć z Żydami walkę. Ta walka zniszczy trzy czwarte narodów. Jedna czwarta, ocalona z pogromu, przyjmie wiarę żydowską. Z zaszczytu tego, z łaski tej będą wyłączeni tylko chrześcijanie, jako dzieci diabła. Tak wielką ilość innowierców zabiją Żydzi, iż będą potrzebowali aż 7 lat do spalenia zdobytej zbroi. Każdy Żyd będzie posiadał po 310 światów i 2,800 niewolników, a tym niewolnikom wyrosną zęby długie na 22 łokcie. Bogactwa Żydów będą tak wielkie, iż będzie potrzeba 300 oślic do noszenia kluczy od tych skarbów. Ziemia będzie dla Żydów wydawała sama placki, odzież wełnianą i ziarna pszenicy tak duże, jak nerki najtęższego wołu. 

Pochylmy się również nad Talmudem, w którym i owszem, można znaleźć myśli błyskotliwe i zacne, niestety jest to tylko część prawdy. Może przytoczymy zatem – pełne miłości – nauki talmudyczne dotyczące innowierców, w tym chrześcijan?

Ci wszyscy goje są według Talmudu: „koszami, do których się wrzuca słomę i gnój; mają oni tylko zwierzęcą duszę.“ – „Wy jesteście ludźmi – schlebia żydowska księga ksiąg Żydom – reszta zaś narodów to bydło.“ – „Żydzi są ludźmi, albowiem dusze ich pochodzą od Boga, gojów zaś, których dusze pochodzą od nieczystego ducha, można tylko świniami nazwać“ – „Chociaż innowiercy mają postać ludzką, mimo to są tylko małpami w porównaniu z człowiekiem (t. j. Żydem) – „nasienie nieżyda jest jako nasienie zwierzęcia“ – „od akumów bierze się lekarstwo tylko dla zwierząt, nigdy dla siebie”. 

„Gdy Żyd przechodzi obok świątyni innowiercy, która się rozpadła, powinien wyrzec: chwała Tobie, Panie, żeś zdruzgotał dom bałwochwalców”. 

„Gdy przechodzi obok stojącego jeszcze domu goja, powinien zawołać: Bóg zniszczy mieszkanie pysznych”. 

Czy i te cytaty poznają uczestnicy tzw. pielgrzymki?

Ale to nie wszystkie atrakcje, jak czytamy bowiem na stronie Archidiecezji: “W duchowość chasydzką i nauki cadyków wprowadzać nas będzie Symcha Keller, były rabin Łodzi, chasydzki nauczyciel duchowy, kantor i muzyk.”

Organizatorom należałoby chyba przypomnieć katolickie wyznanie wiary, zwłaszcza, z naciskiem na słowa:  “Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.” oraz:  “Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.”.  Jedynym zatem ekumenizmem, który katolik może tolerować, jest prawdziwe nawrócenie się żydów, i o ile nie ma nic złego w badaniu i poznawaniu miejsc bytności żydów na ziemiach Rzeczpospolitej, o tyle nazywanie tego pielgrzymką (katolicy pielgrzymują do miejsc świętych!) i ubieranie w ekumeniczne szaty, stoi w poważnej sprzeczności z tradycyjnym nauczaniem Kościoła Katolickiego. No, ale ekumeniści i moderniści są w stanie wszystko sobie jakoś zracjonalizować. Nie słyszałem natomiast, aby w imię dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego pojednania żydzi pielgrzymowali np. na Jasną Górę, albo do La Salette. Ciekawe dlaczego?

Przemysław Holocher

Przy pisaniu tego tekstu, korzystałem między innymi z książki:

Poznaj Żyda! – Teodor Jeske-Choiński

 

 

 

 

 

 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!