Wiadomości

Kto w Polsce korzysta z pieniędzy rozdzielanych przez fundację Sorosa?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jakie organizacje są wspierane przez Fundację Batorego, dyspozytora Funduszy Norweskich w Polsce? Na portalu Prawicowy Internet zamieszczono zestawienie zawierające wybrane fundacje i stowarzyszenia – od jego lektury głowa boli:

– Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych – 90.000 zł
– Federacja Znaki Równości (stworzenie i prowadzenie Centrum Społeczności LGBTQ w Krakowie) – 75.000 zł
– Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (monitorowanie dostępu do procedur uchodźczych na przejściach granicznych) – 100.000 zł
– Fundacja Akceptacja (wsparcie dla osób transpłciowych) 60 000 zł Fundacja Czas Dialogu (działającego na rzecz wielokulturowości) – 116.000 zł
– Fundacja dla Wolności (wielokulturowe rozgrywki piłkarskie dla dorosłych) – 99.600 zł
– Fundacja Fundusz Feministyczny – 150.000 zł
– Fundacja HerStory (edukacja „herstoryczną” (WTF?) i antydyskryminacyjną) – 50.000 zł
– Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego (działania na rzecz wolności sumienia i świeckości państwa, organizacja Zlotów Ateistów i Dni Ateizmu) – 40.000 zł
– Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa (świadczenie pomocy prawnej migrantom i uchodźcom w ośrodkach) – 150.000 zł
– Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (działania strażnicze i rzecznicze dotyczące m.in. zmian w konstytucji) – 100.000 zł
– Fundacja Laboratorium Zmiany (upełnomocnianie kobiet i dziewcząt) – 100.000 zł
– Fundacja MamyGłos (tworzenie ogólnopolskiej sieci młodych aktywistek) – 50.000 zł
– Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER (współpraca ze środowiskiem lekarskim w zakresie praw reprodukcyjnych i seksualnych) – 100.000 zł
– Fundacja Wolność od Religii – 120.000 zł
– Fundacja z Pomysłem (przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć i dyskryminacji) – 40.000 zł
– Kampania Przeciw Homofobii (litygacja strategiczna zmierzająca do wprowadzenia związków partnerskich) – 100.000 zł
– Fundacja Przestrzeń Kobiet – 50 000 zł Fundacja Refugee.pl (przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce) – 50.000 zł
– Fundacja Równość.org.pl (wzmacnianie osób LGBT; zakorzenienie organizacji w lokalnych społecznościach) – 100.000 zł
– Kultura Równości (prowadzenie Centrum LGBTQI Wrocław) – 100.000 zł
– Stowarzyszenie Amnesty International (przeciwdziałanie dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści) – 150.000 zł
– Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie (działania na rzecz obrony praw kobiet) – 79.500 zł
– Stowarzyszenie Demagog (prowadzenie portalu demagog.org.pl) – 141.400 zł
– Stowarzyszenie Dla Ziemi (udzielanie wsparcia uchodźczyniom) – 100.000 zł
– Stowarzyszenie Grupa Stonewall (miejsca spotkań integracji osób LGBT) – 100.000 zł
– Stowarzyszenie Homo Faber (interwencje kryzysowe dla migrantów) – 134.160 zł
– Stowarzyszenie im. Jana Karskiego (prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych z uwzględnieniem historii lokalnej (pogrom kielecki) – 100.000 zł
– Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (wpieranie cudzoziemek i cudzoziemców w sprawach, w których narażeni są na dyskryminację) – 100.000 zł
– Stowarzyszenie Kongres Kobiet (udział w obywatelskich inicjatywach ustawodawczych służących obronie praw kobiet) – 150.000 zł
– Stowarzyszenie Lambda Warszawa (Udzielanie pomocy osobom, które doznają dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową) -100.000 zł
– Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych (Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć) -50.000zł
– Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza (monitoring sytuacji prawnej związków jednopłciowych) – 100.000 zł
– Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada – 150.000 zł
– Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado (spotkań grup rozwojowych (kobiecej, męskiej, młodzieżowej, osób transpłciowych, grupy Wiara i Tęcza) ) – 100.000 zł
– Stowarzyszenie Queerowy Maj (Integracja i animacja społeczności LGBTQ w Krakowie) – 75.000 zł
– Stowarzyszenie Refugees Szczecin (działania na rzecz integracji i wsparcia migrantów przebywających w Szczecinie) – 60.000 zł
– Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (monitoring instytucji publicznych) – 149 800 zł
– Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (działania adresowane do nauczycieli zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną) – 100.000 zł
– ZUSTRICZ (Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji oraz mowy nienawiści wobec mniejszości ukraińskiej) – 100.000 zł

Źródło: prawicowyinternet.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!