Felietony

KTO BYŁ ZA A KTO PRZECIW II RP?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Żeby to w dużym skrócie ująć, należałoby zacząć, przynajmniej od odrodzenia II RP. Zanim powstała II RP, światła część naszego społeczeństwa zdawała sobie sprawę, że odrodzone po 123 latach niewoli państwo polskie nawiąże do dawnej, przedrozbiorowej historii, kiedy w granicach Rzeczypospolitej zamieszkiwały różne ludy i każdy z nich, tak jak niegdyś, respektując obowiązujące w Polsce normy prawne, społeczne i polityczne, równocześnie będzie kultywował własne obyczaje, tradycje i religie. I tak się stało. II RP zapewniła wszystkim swoim obywatelom równe prawa. Dodajmy, że w 1918 r. oparła swoje granice na wschodzie na tej samej rzece, na której oparte były one w 1772 r., czyli na rzece Zbrucz. Wewnątrz II RP znalazło się blisko 30 narodowości: m.in. Polacy, Rusini – Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Czesi, Cyganie, Ormianie, Gruzini, Turcy, Tatarzy, Austriacy, Słowacy, Węgrzy, Rumuni, Karaimi, Estończycy, Serbowie, Łotysze…

Tak zaczyna się artykuł Stanisława Srokowskiego, wybitnego pisarza i dokumentalisty, autora m.in. powieści „Nienawiść”, na podstawie Wojciech Smarzowski zrealizował film „Wołyń”. Jeśli ktoś byłby zainteresowany lekturą tego artykułu, zachęcamy do nabycia najnowszego numeru magazynu Magna Polonia:
https://www.magnapolonia.org/sklep/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!