Wiadomości

Kryzys finansowy w USA. Upaść może blisko 190 banków

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Czy Stany Zjednoczone wkrótce czeka wielka fala bankructw?

W zeszłym tygodniu First Republic Bank stał się trzecim bankiem, który upadł i drugim co do wielkości bankrutem w historii Stanów Zjednoczonych (po Washington Mutual, który upadł w 2008 roku w wyniku kryzysu finansowego).

Po bankructwie Silicon Valley Bank i Signature Bank w marcu badanie amerykańskiego systemu bankowego wykazało, że aż 186 kolejnych banków jest zagrożonych upadkiem. Według analityków banki regionalne upadają, ponieważ agresywne podwyżki stóp procentowych obniżyły wartość aktywów takich jak obligacje rządowe i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.

Większość obligacji ma stałą stopę procentową. Gdy stopy procentowe spadają, zwiększa się popyt i cena obligacji. Z drugiej strony, jeśli stopy procentowe wzrosną, inwestorzy nie będą już preferować niższej stałej stopy procentowej, co spowoduje spadek ceny obligacji.

Wiele banków zwiększyło swoje zasoby obligacji w czasie pandemii, kiedy depozytów było pod dostatkiem. Dla wielu banków potencjalne straty pozostaną na papierze. Ale mniejsze instytucje finansowe mogą ponieść faktyczne straty, jeśli będą musiały sprzedać papiery wartościowe.

„Ostatnie spadki wartości aktywów znacząco zwiększyły kruchość amerykańskiego systemu bankowego. Nasze obliczenia sugerują, że banki te są z pewnością narażone na potencjalne ryzyko bankructw przy braku interwencji rządu lub dokapitalizowania” – napisali ekonomiści w artykule opublikowanym w Social Science Research Network.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!