Wiadomości

Kontrola Straży Granicznej wykazała, że 543 cudzoziemców pracowało nielegalnie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Barcianach stwierdzili nieprawidłowości w powierzeniu pracy 543 obcokrajowcom. Okazało się, że przedsiębiorca płacił cudzoziemcom mniejsze wynagrodzenia, niż te zadeklarowane w oświadczeniach o powierzeniu pracy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali 1168 cudzoziemców. Okazało się, że, 525 obywateli Ukrainy, 9 obywateli Białorusi, 7 obywateli Gruzji oraz 2 obywateli Rosji zatrudniono niezgodnie z przepisami. Cudzoziemcy pracowali w zakładach produkcyjnych na innych warunkach, niż te, które mieli określone w oświadczeniach powierzenia im pracy.

Ponadto pracodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania właściwego urzędu o niepodjęciu lub podjęciu pracy przez blisko dwustu cudzoziemców. Funkcjonariusze Straży Granicznej skierują do sądu wniosek o ukaranie właściciela firmy, działającej na zasadach agencji pośrednictwa pracy.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!