Wiadomości

Kontrola CBA w Gminie Płońsk zakończyła się zawiadomieniem do prokuratury

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Płońsk. Postępowanie trwało od 10 listopada 2020 r. do 9 sierpnia 2021 r. Kontrolerzy badali m.in. prawidłowość podejmowania i realizacji decyzji w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.

W wyniku kontroli ustalono, że organ podatkowy, którym w tym przypadku był wójt gminy, mógł się dopuścić licznych nieprawidłowości związanych z umarzaniem zaległych podatków. W efekcie kontroli Biuro skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Płocku o czyn z art. 231 kk. (nadużycie władzy).

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!