Wiadomości

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie na temat historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sięgnięcie do pamięci, do korzeni naszej aksjologii i tożsamości jest podstawą dla bytu narodowego, kulturowego i politycznego – powiedział w środę wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, ogłaszając konkurs na prace magisterskie i doktoranckie na temat historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wraz z dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego prof. Janem Żarynem ogłosili w środę konkurs na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, których tematyka jest związana z szeroko pojętą historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

Minister kultury wskazał, że „pamięć jest podstawą funkcjonowania każdej wspólnoty politycznej”. „Dlatego też w ostatnich latach powołaliśmy bardzo wiele instytucji i inicjatyw, które zajmują się polską pamięcią, ponieważ było bardzo wiele +białych plam+, które nie były wypełnione przez lata, jeżeli chodzi o instytucje pamięci. Można powiedzieć, że polska tożsamość była w jakiś sposób szalenie osłabiana przez brak tych właśnie instytucji” – podkreślił.

Przypomniał, że w ostatnich latach zostało powołanych ponad 100 najróżniejszych instytucji i inicjatyw, które „tę pamięć instytucjonalizują i o nią dbają”. Gliński dodał, że jedną z instytucji, która została powołana właśnie z taką misją jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego.

„Cieszę się, że jedną z tych pierwszych inicjatyw Instytutu, który został formalnie powołany w tym roku, a w zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę, jest otwarty konkurs dla magistrantów i doktorantów na pracę z zakresu tematyki, którą opiekuje się Instytut, czyli myśli narodowej i społecznej myśli katolickiej” – powiedział na konferencji wicepremier Gliński.

„Myślę, że to jest przedsięwzięcie dla nas wszystkich w polskiej wspólnocie ważne, bo debata naukowa, debata racjonalna, debata spokojna na argumenty jest w każdej demokracji szalenie potrzebna. Sięgnięcie do pamięci, sięgnięcie do korzeni naszej aksjologii i naszej tożsamości to jest podstawa dla bytu narodowego, dla bytu kulturowego i politycznego, jakkolwiek różne można mieć wrażliwości dotyczące polskiej wspólnoty wszyscy się zgodzimy, że rozmowa na ważne tematy jest podstawą” – podkreślił Gliński.

Wskazał, że „instytucjonalizacja tej +rozmowy+, w różny sposób a między innymi poprzez tego typu inicjatywy, to jest szalenie ważna rzecz”.

Minister kultury podziękował także dyrektorowi Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej za inicjatywę oraz ministrowi edukacji i nauki za zaangażowanie się w ten projekt.

Minister Czarnek ocenił, że „ruch narodowy ma ogromne znaczenie w historii Polski i ma ogromne znaczenie również dzisiaj”. „Tak samo ogromne znaczenie dla wolności, dla wolności narodu polskiego, dla niepodległości państwa polskiego ma katolicyzm społeczny i w ogóle działalność Kościoła katolickiego, więc z wielką radością przystępujemy do tego programu, wspierając ten program, który ma na celu promowanie najlepszych prac magisterskich, rozpraw doktorskich z szeroko pojętej tematyki ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego. Jesteśmy przekonani, że jest to niezwykle potrzebne polskiemu społeczeństwu” – dodał.

Czarnek poinformował, że jako minister edukacji i nauki przystępuje do tego programu przekazując na cele tego programu kwotę 83 tys. zł, z przeznaczeniem na nagrody które będą przekazywane osobom, które napisały najlepsze prace z tego zakresu.

„Również dlatego i również po to, żeby zachęcić młodych ludzi do tego, żeby zajmowali się ruchem narodowym, katolicyzmem społecznym i jego dziedzictwem i znaczeniem, potężnym znaczeniem, również dla przyszłości naszego kraju” – dodał Czarnek.

„Ten dzisiejszy komunikat o ogłoszeniu konkursu niech będzie zapowiedzią i zachętą dla młodych ludzi, dla studentów by dalej przy swoim wyborze pracy czy magisterskiej czy później doktorskiej kierować się między innymi właśnie wolą czy chęcią poznania naszego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych dwóch jakże ważnych obszarów” – powiedział dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej prof. Jan Żaryn.

Ogłoszony w środę konkurs kierowany jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, nauka o polityce, teologia, filozofia czy socjologia i dotyczy prac obronionych w latach 2019-2020. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią także zachętę dla kolejnych roczników studenckich i dla doktorantów przy wyborze tematów prac naukowych. Uczestnicy konkursu mogą wysyłać swoje prace na adresy mailowe Instytutu: [email protected] – dla absolwentów studiów magisterskich oraz [email protected] – dla autorów rozpraw doktorskich. Regulamin konkursu i pełna informacja dostępne są na stronie Instytutu.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to państwowa instytucja kultury powołana 17 lutego 2020 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Utworzenie Instytutu dedykowane jest m.in. studiom nad dziedzictwem myśli narodowej oraz katolicko-społecznej, w tym chrześcijańsko – demokratycznej, któremu patronują Roman Dmowski oraz Ignacy Jan Paderewski.

PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Krzykowska

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!