Wiadomości

Komornik sądowy oskarżony o przywłaszczenie 1,8 mln zł

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko, zawieszonemu obecnie w czynnościach służbowych, komornikowi sądowemu Rafałowi O. oskarżonemu o przekroczenie uprawnień i przywłaszczenie środków pieniężnych. Zarzuty współudziału w przestępstwach sformułowano również wobec asesora komorniczego oraz księgowej zatrudnionych w kancelarii oskarżonego. Przestępczym procederem pokrzywdzonych zostało łącznie 64 osoby, a kwota przywłaszczonych przez Rafała O. powierzonych mu w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych pieniędzy przekroczyła 1.800.000 złotych.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Rafał O. jako komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Legnicy w latach 2009 – 2019 w związku z prowadzoną działalnością egzekucyjną, przywłaszczył sobie powierzone mu środki pieniężne w znacznej wartości, pochodzące z wpłat dokonywanych przez dłużników i wierzycieli. Ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kancelarii komorniczej pobrał on łącznie kwotę około jednego miliona złotych, którą przeznaczył na spłatę swoich prywatnych zobowiązań w różnych bankach, pobierał także nienależny mu dochód w zawyżonej o ponad 26.000 złotych wysokości, a podczas zawieszenia w czynnościach służbowych bezprawnie pobrał z kasy kancelarii komorniczej gotówkę w łącznej kwocie ponad 133.000 złotych. Opisane zachowanie Rafała O. skutkowało niedoborami w kasie kancelarii komorniczej oraz zaniechaniem realizacji wyegzekwowanych należności wobec wierzycieli. W zakresie tego czynu Rafał O. współdziałał z asesorem komorniczym, który bezpodstawnie wypłacał zawieszonemu w czynnościach służbowych Rafałowi O. z kasy kancelarii komorniczej gotówkę.

Jednocześnie, jak ustalono w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych oskarżony dokonał przywłaszczenia powierzonych mu środków w kwocie około 500.000 złotych, polecając usunięcie automatycznie naliczonych przez program księgowy Komornik SQL kwot opłat za czynności egzekucyjne, pobierając w rzeczywistości zawyżone opłaty. Pobrał również opłaty za przelewy bankowe w kwocie ponad 61.000 złotych. W tym zakresie Rafał O. współdziałał z pozostałymi oskarżonymi. Osoby te między innymi dokonywały ręcznych manipulacji w komputerowym programie księgującym Komornik SQL.

Rafałowi O. który w okresie zarzucanych przestępstw pełnił funkcje komornika sądowego prokurator zarzucił przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i przywłaszczenie powierzonego mienia znacznej wartości, asesora komorniczego o dwa czyny polegające na przekroczeniu uprawnień dokonanych w celu osiągnięcia przez Rafała O. korzyści majątkowej, zaś księgową kancelarii o zachowania polegające na ręcznym ingerowaniu w system księgowy, w wyniku czego Rafał O. przywłaszczył powierzone mu środki stanowiące mienie znacznej wartości.

Na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu ruchomym oraz nieruchomościach Rafała O. w łącznej kwocie około 600.000 złotych, a także na nieruchomości należącej do asesora komorniczego w kwocie około 450.000 złotych Dodatkowo tytułem środka zapobiegawczego zawiesił oskarżoną Renatę P. w czynnościach służbowych asesora komorniczego.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!