Wiadomości

Komornik przywłaszczył przeszło 3 miliony zł, zapadł wyrok

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

3,5 roku ma spędzić w więzieniu były komornik Michał R. Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał karę orzeczoną przez sąd pierwszej instancji. Mężczyzna był oskarżony o niedopełnienie obowiązków i przywłaszczenie ponad 3,2 mln zł.

Według aktu oskarżenia od 2008 r. Michał R. miał sobie przywłaszczyć pieniądze z 12 postępowań komorniczych, które prowadził i „miał uczynić sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu”.

„Jako funkcjonariusz publiczny, pełniąc funkcję komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu działał na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego stron postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w ten sposób, że nie dopełnił (…) obowiązku przekazywania uprawnionym wyegzekwowanych należności lub dokonania ich wpłaty (…) i przywłaszczył sobie powierzone mu pieniądze w znacznej wartości” – głosi akt oskarżenia.

Według prokuratury, ponieważ oskarżonemu groziła niewypłacalność wobec jego wierzycieli, przeniósł część majątku na żonę. W trakcie postępowania przygotowawczego mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, ale podczas procesu przed sądem pierwszej instancji przyznał się jedynie w części. Jak mówił, „nie pamięta, aby w tych sprawach był powiadamiany o braku wpłaconych należności ani ponaglany przez swojego księgowego czy Sąd Rejonowy w Poznaniu. Nie wydawałem poleceń w tych sprawach, aby tych środków nie przekazywać”.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w grudniu ub. roku skazał Michała R. na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Orzekł także wobec niego 10-letni zakaz wykonywania zawodu komornika oraz nakazał zwrot około 350 tys. zł. W środę poznański sąd apelacyjny podtrzymał wysokość kary więzienia i 10-letni zakaz wykonywania zawodu komornika.

Sędzia Marek Kordowiecki podkreślił w uzasadnieniu, że argumenty wskazywane w apelacji obrońców oskarżonego okazały się „zupełnie nieuzasadnione”.

– Nie ulega najmniejszej wątpliwości, w świetle ustaleń sądu pierwszej instancji, jak i zasad obowiązującego prawa, w tym ustawy o komornikach sądowych i kodeksu postępowania cywilnego, że oskarżony Michał R. nie miał prawa rozporządzania – jak właściciel – tymi środkami pieniężnymi, jakie zostały wpłacone w tych 12 sprawach egzekucyjnych – podkreślił sędzia.

– Sąd Apelacyjny nie znalazł żadnych podstaw, aby orzeczone wobec oskarżonego kary złagodzić. Należy tu mieć na uwadze po pierwsze – funkcję piastowaną przez oskarżonego, po drugie – czas jego działalności związanej z przywłaszczaniem pieniędzy, a po trzecie – co jest tu najistotniejsze – wysokość przywłaszczonego mienia, przywłaszczonych pieniędzy. Nie ulega więc wątpliwości, że te kary orzeczone wobec niego, zwłaszcza kara 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, jak i 10-letni zakaz wykonywania zawodu komornika – są i tak tutaj karami stosunkowo łagodnymi – wskazał sędzia.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!