Wiadomości

Komisja Europejska znów chce stawiać Polskę do pionu. Tym razem chodzi o… zwalczanie rasizmu i ksenofobii

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komisja Europejska wystosowała do Polski dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia przeciwko prawu Unii i pełnego wdrożenia decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawno-karnych.

“Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawno-karnych ma na celu zagwarantowanie, aby poważne przejawy rasizmu i ksenofobii, takie jak publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści, podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym w całej Unii Europejskiej. Komisja wystosowała dziś dodatkowe wezwania do usunięcia uchybienia” – czytamy w komunikacie. Dodatkowe wezwanie trafiło także, prócz Polski, do Estonii i Finlandii.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia Komisja stwierdziła, że oprócz zastrzeżeń wysuniętych już w wezwaniach do usunięcia uchybienia, istnieją dalsze problemy z transpozycją, do których należy się konkretnie odnieść.

W tym celu Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu do trzech wskazanych państw członkowskich dodatkowych wezwań do usunięcia uchybienia. Wspomniane trzy państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi na to wezwanie. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do tych państw członkowskich uzasadnionej opinii.

Komisja Europejska wezwała Polskę ponadto do “usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem ochrony dzieci w transgranicznych postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego” – podała Komisja. “Komisja Europejska wystosowała dziś do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z. Rozporządzenie to ma na celu ochronę dzieci w kontekście transgranicznych sporów dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i przypadków uprowadzenia dziecka” – czytamy w komunikacie.

Ta sprawa uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczy niezgodności polskiego prawa z rozporządzeniem Bruksela II bis, a konkretnie przepisami w zakresie wykonywania orzeczeń lub wyroków, w których zarządzono powrót uprowadzonych dzieci do miejsca zwykłego pobytu.

“Komisja uważa, że organy polskie w sposób systematyczny i uporczywy nie wykonują szybko i skutecznie orzeczeń nakazujących powrót uprowadzonych dzieci do innych państw członkowskich UE” – czytamy także.

Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia i wprowadzenie niezbędnych środków w celu usunięcia stwierdzonego przez Komisję naruszenia prawa Unii. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

/dorzeczy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!