Wiadomości

Kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzenia podatku VAT – wśród zatrzymanych funkcjonariuszki Służby Celnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie 30 grudnia 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali 3 osoby, w tym dwie byłe funkcjonariuszki służby celnej: Dorotę S. (39 lat) oraz Iwonę M. (44 lata), a także Tomasza B. (39 lat). Czynności związane są ze śledztwem dotyczącym wyłudzania podatku VAT. Są to kolejne zatrzymania w tej sprawie. Ostatnie miały miejsce 23 grudnia 2019 roku.

Po doprowadzeniu do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty. Na wniosek prokuratora dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił byłym funkcjonariuszom służby celnej Dorocie S. i Iwonie M. zarzut popełnienia w latach 2013-2014 w Medyce woj. podkarpackie przyjęcia od ustalonych osób korzyści majątkowych w tym Dorocie S. w łącznej kwocie ponad 7 tysięcy złotych, natomiast Iwonie M. w łącznej kwocie prawie 9 tysięcy złotych. Podejrzane wykonywały czynności w drogowym przejściu granicznym na kierunku wywozowym z Polski na Ukrainę na stanowisku TAX FREE.

Każdorazowa kwota przyjętych korzyści stanowiła równowartość 2-3 procent wartości podatku VAT, związanego z kwotą podatku VAT od towarów wskazanych na każdej z zakwestionowanych faktur – dokumentów Zwrot VAT dla Podróżnych – TAX FREE. Prokurator ustalił, że podejrzane bezpodstawnie odstąpiły od obowiązku dokonania odmowy potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów wskazanych w przedłożonych im do odprawy celnej dokumentach TAX FRE. Zwrot VAT dla Podróżnych, w tym w przypadku Doroty S. – dotyczy 46 dokumentów, w przypadku Iwony M. dotyczy 152 dokumentów.

Prokurator ustalił, że podejrzane wiedziały, że wywóz towarów nie następuje. Niezgodnie z rzeczywistością potwierdziły ich wywiezienie poza terytorium Unii Europejskiej, poświadczając w tym zakresie nieprawdę w systemie elektronicznym oraz dokumentach wywozowych. Dorota S. w 46 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 240 tysięcy złotych, poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej. Natomiast Iwona M. w 152 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 340 tysięcy złotych poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.

Czyny zarzucane podejrzanym kwalifikowane są z art. 228 par. 3 kodeksu karnego, art. 271 par. 3 kk i art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 286 par. 1 kk i art. 273 kk. Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Kolejny z zatrzymanych Tomasz B. usłyszał zarzuty dokonania w latach 2013-2014, w tym w Rzeszowie, Tarnowie i Krakowie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako prowadzący działalność gospodarczą wprowadzenia w błąd organ podatkowy co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych, rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej. Podejrzany zaniżał deklarowany podatek należny i wskazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, narażając Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie ponad 87 tysięcy złotych. Jednocześnie Tomasz B. wystawił 25 nierzetelnych faktur VAT, dotyczących nie zaistniałych transakcji gospodarczych sprzedaży towarów ustalonym podmiotom gospodarczym, podczas gdy nie miały one miejsce. Tym samym udzielił pomocy osobom działającym w ich imieniu w posłużeniu się tymi dokumentami i wprowadzeniu w błąd właściwych urzędów skarbowych co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych. Tomasz B. naraził Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie prawie 290 tysięcy złotych. Czyny te kwalifikowane są jako przestępstwa skarbowe.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie 31 grudnia 2019 roku zastosował wobec podejrzanych Doroty S. i Iwony M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wobec podejrzanego Tomasza B. 30 grudnia 2019 roku prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

W toku postępowania wobec 22 podejrzanych aktualnie stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym. Wobec 3 osób stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Śledztwo prowadzone przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie dotyczy w szczególności działania na terenie całego kraju zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw polegających na wyłudzeniu podatku VAT poprzez tworzenie fikcyjnej dokumentacji kupna-sprzedaży towarów oraz przestępstw skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT w celu obniżenia podatku należnego i spowodowania uszczupleń należności publicznoprawnych wielkiej wartości.

Dotychczas zarzuty w sprawie postawiono 34 osobom. Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

/pk.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!