Wiadomości

Kolejne oświadczenia majątkowe prezydenta Gdańska pod lupą CBA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Delegatura CBA w Gdańsku rozpoczęła postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym składanych w latach 2014–2018 przez Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta.

Poprzednio gdańskie CBA w 2012 roku przeprowadziło kontrolę oświadczeń majątkowych składanych w latach 2007-2012 przez Prezydenta. W wyniku przeprowadzonego postępowania w 2013 r. złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, na podstawie, którego Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu pod koniec w 2013 roku wszczęła śledztwo. Aktualnie z oskarżenia Prokuratury Krajowej w Poznaniu przed Sądem Rejonowym w Gdańsku toczy się postępowanie karne o złożenie fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2009-2011.

W 2015 r. umorzona została część śledztwa, m. in. w zakresie dotyczącym przyjęcia w grudniu 2005 r., od nieustalonego przedstawiciela, bądź przedstawicieli „Pomeranka” Sp. z o.o., korzyści majątkowej znacznej wartości w postaci nienależnego rabatu na zakupione nieruchomości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 348.346,69 zł, w związku z pełnieniem funkcji publicznej Prezydenta Miasta Gdańska.

W lipcu 2016 r. Prokuratura Krajowa podjęła prawomocnie umorzone postanowienie i przekazała do nadzoru wrocławskiej Prokuraturze Krajowej.

W wyniku czynności przeprowadzonych w ramach tego śledztwa m.in. Pawłowi Adamowiczowi postawiono zarzuty związane ze złożeniem fałszywego oświadczenia majątkowego za 2012 r., w którym nie ujawnił posiadanych zasobów pieniężanach w kwocie ok. 150 tys. zł, a także nie ujawnił uczestnictwa w jednym z funduszów inwestycyjnych o wartości około 30 tys. zł. W tej sprawie Prezydent Gdańska usłyszał zarzuty dotyczące nie ujawnienia urzędowi skarbowemu dochodów w celu uniknięcia opodatkowania.

/T. Brodowski, CBA/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!