Wiara

Współczesne przeszkody w walce z heretykami

Kościół katolicki zawsze bardzo stanowczo zwalczał herezję uznając, że jest ona zafałszowaniem wiary. Tylko zaś prawdziwa wiara przynosi zbawienie. Tylko wierząc w Syna Bożego, który stał się człowiekiem aby nas odkupić możemy dostąpić zbawienia: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” […]

Wiadomości Wiara

Jak wygląda nasza religijność?

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące religijności w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć część osób.   Pod uwagę brano religijność Polaków, którzy mają 16 lat lub więcej. 94,2 procent Polaków deklaruje przynależność do wyznania, zaś aż 92,8 procent deklaruje przynależność do Kościoła Katolickiego. Reszta to odpowiednio Kościół Prawosławny (0,7 proc.), Świadkowie Jehowy (0,3 proc.), Kościoły protestanckie […]

Wiadomości Wiara

Białoruska milicja zaniża liczbę uczestników nabożeństw?

Jak wynika z danych opublikowanych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi, w tegorocznych katolickich pasterkach w skali całego kraju uczestniczyło ok. 40 tys. wiernych. Przeciwko temu zaprotestował metropolita mińsko – mohylewski, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który stwierdził, że MSW rażąco zaniżyło liczbę osób, które uczestniczyły w pasterkach.   – Liczba ta jawi się jako mocno zaniżona, […]

Wiara

Lewactwo w walce z Kościołem na Białorusi

21 grudnia władze Mińska nakazały wstrzymanie budowy kościoła na skwerze Kotowka. Stało się tak w następstwie protestów „zielonych”, którzy wystąpili przeciwko wycięciu kilkudziesięciu drzew w miejscu, gdzie ma stanąć kościół. Metropolita Diecezji Mińsko – Mohylewskiej, Tadeusz Kondrusiewicz, w rozmowie z Agencją БелаПАН określił zaistniałą sytuację jako przejaw prześladowania Kościoła ze strony organizacji ekologicznych.   – […]

Wiara

Być jak św. Tomasz Morus

Kard. Raymond Burke opowiadając się przeciwko współczesnemu rozmywaniu nauki o nierozerwalności małżeństwa przez biskupów i samego papieża Franciszka podkreślił, że powinniśmy kierować się przykładem św. Jana Chrzciciela, św. Jana Fishera i św. Tomasza Morusa.   Św. Jan Chrzciciel poniósł męczeńską śmierć, kiedy wypomniał Herodowi, że popełnia grzech cudzołóstwa wiążąc się z żoną swego brata. Św. […]

Wiara

Czy dzisiaj potrzebni są nam prorocy?

Kościół, w czasie adwentu, daje nam za wzór postacie dwóch proroków: św. Jana Chrzciciela i proroka Izajasza. Warto w tym czasie zastanowić się kim są prorocy i czy dzisiaj nam ich nie potrzeba.   Kiedy słyszymy termin „prorok” najczęściej myślimy o ludziach Starego Testamentu, którzy zapowiadali przyjście Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Sądzimy, że wraz z nadejściem […]

Wiara

Jak łatwo zostać wrogiem papieża, czyli polemika z Szymonem Hołownią

Parę tygodni temu czterech kardynałów napisało list do papieża Franciszka zwracając się do niego z prośbą, żeby odpowiedział na kilka wątpliwości, która zrodziła w nich adhortacja posynodalna „Amoris Laetitia”. Sformułowali go w formie „dubia” czyli szczegółowych pytań, na które odpowiada się tylko tak, lub nie, bez konieczności dalszych wyjaśnień. Posłużyli się tradycyjnym sposobem uzyskiwania odpowiedzi […]

Wiara

Sportowe wzory czy antywzory?

Na początku muszę zaznaczyć, że nie jestem zwolennikiem zawodowego sportu, który jest ideą stosunkowo młodą. Już w czasach starożytnej Grecji uważano, że człowiek wolny nie może poświęcić swojego życia dla sportu. Nie należy bowiem podporządkowywać wszystkiego sprawom ciała i w ten sposób zaniedbywać ducha. Zresztą, kiedy pojawił się sport zawodowy, pojawiła się wraz z nim […]