Wiadomości

Kanadyjski nadawca publiczny twierdzi, że w sektorze publicznym w Quebecu zatrudnionych jest zbyt wielu białych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Według badań przeprowadzonych przez francuskojęzyczny kanał kanadyjskiej korporacji Broadcasting Corporation (CBC), w sektorze publicznym prowincji Quebec jest „zbyt wielu białych”.

W toku dochodzenia stwierdzono, że biali Kanadyjczycy są nadmiernie reprezentowani w sektorze publicznym, biorąc pod uwagę ich liczebność w Quebecu. Zwrócono uwagę, że odsetek białych mieszkańców Quebecku w stosunku do ogółu ludności prowincji stale się zmniejsza. W latach 2001-2016 udział mniejszości w populacji Quebecku uległ niemal podwojeniu – z 7 do 13 procent.

Autor raportu, Thomas Gerbet, wymienia kilka firm publicznych, jak na przykład Quebec Société des alcools du Québec, poddając analizie liczbę pracowników mniejszościowych i wskazując, że stanowią oni jedynie dwa procent ogólnej liczby pracowników.

Aż boimy się pomyśleć, jakie mogą być konsekwencje tego rodzaju zaniedbań w dziedzinie wdrażania zasad politycznej poprawności…

/breitbart.com/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!