Historia

Kalendarium historyczne: 7 marca 1000 – początek “Zjazdu Gnieźnieńskiego”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne: rocznica rozpoczęcia słynnego “Zjazdu Gnieźnieńskiego”. W jego trakcie książę polski Bolesław Chrobry ugościł cesarza rzymskiego Ottona III.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się początkom rządów Bolesława Chrobrego.

Po śmierci Mieszka I w 992 roku, władzę w Civitas Schinesghe objął jego syn Bolesław Chrobry. Z początku książę kontynuował politykę ojca – walczył z pogańskimi Wieletami, rozbudowywał grody oraz szerzył chrześcijaństwo. Podjął także starania w Rzymie o uzyskanie korony królewskiej.

Kluczowym wydarzeniem z początkowego okresu jego panowania stało się przybycie w 997 roku z Czech do Państwa Gnieźnieńskiego biskupa praskiego Wojciecha. Wojciech został wypędzony ze swej ojczyzny za upór w szerzeniu nauki chrystusowej oraz sprzeciw wobec niezgodnych z nauką Kościoła poczynań dworu czeskiego. Oto bowiem Czechy, pomimo bycia od dawna krajem chrześcijańskim, nadal oddawały się zwyczajom pogańskim oraz praktykowały piętnowany przez Kościół Katolicki, handel niewolnikami.

Biskupa przyjął z otwartymi rękami Bolesław Chrobry, udzielił mu gościny oraz wyekwipował na misję chrystianizacyjną do Gdańska i Prus, której chciał się poświęcić Wojciech. W czasie wyprawy, biskup został zamordowany ciosem topora (najprawdopodobniej przez pogańskiego kapłana), po czym jego odciętą głowę wbito na pal. Ocaleni bracia i towarzysze Wojciecha, przybyli ze straszną wieścią o losie swego krewnego na dwór Bolesława. Ten wykupił ciało męczennika, dając poganom tyle złota, ile ono ważyło, po czym pochował je w bazylice gnieźnieńskiej.

W 1000 roku do grobu Wojciecha udał się na pielgrzymkę młody cesarz rzymski Otton III. Wydarzenie to znamy pod nazwą Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zjazd trwał tydzień, od 7 do 15 marca. W jego trakcie zapadły bardzo ważne decyzje: przedłużono sojusz polsko-niemiecki i utworzono autonomiczne arcybiskupstwo gnieźnieńskie wraz z podległymi diecezjami. Dodatkowo Bolesław otrzymał z rąk Ottona kopię włóczni św. Maurycego, a także został uznany „Bratem Cesarza” czyli równym jemu władcą. Był to milowy krok na drodze do uzyskania przez polskiego księcia korony królewskiej.

Co równie ważne, w kronikach z tego okresu po raz pierwszy pojawiają się nazwy określające “Państwo Gnieźnieńskie” jako Polskę.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!