Historia

Kalendarium historyczne: 3 stycznia 1944 – sowieci ponownie wchodzą do Polski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne – rocznica przekroczenia przez oddziały sowieckie przedwojennej granicy z II RP. Rozpoczynała się kolejna okupacja ziem polskich.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się znaczeniu tego faktu.

W nocy z 3 na 4 stycznia 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Polski w okolicach miejscowości Sarny na Wołyniu. Tym samym wschodnie województwa RP, okupowane przez Związek Sowiecki w latach 1939–1941, po okresie zaboru niemieckiego (1941–1944) ponownie były zajmowane przez Sowietów.

Niemiecko-sowieckie walki na tym obszarze cechowało spore okrucieństwo. Po ponownym zajęciu wschodnich terenów II RP przez ZSRS rozpoczął się kolejny okres sowieckiego terroru, w tym przymusowego poboru do Armii Czerwonej i tworzonych u jej boku jednostek pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. Kontynuowano również brutalną sowietyzację zajętych terenów, Moskwa bowiem uważała stan rzeczy z 17 września 1939 oku. za nadal obowiązujący.

W związku z wkroczeniem Armii Czerwonej na polskie ziemie Armia Krajowa uruchomiła akcję „Burza”. Rozkaz Komendy Głównej AK przewidywał atakowanie oddziałów niemieckich na bezpośrednim zapleczu frontu sowieckiego. Zakładał też współdziałanie z Armią Czerwoną na szczeblu taktycznym, połączone z ujawnieniem dowództw AK wobec dowództw Armii Czerwonej.

Oddziały Wojska Polskiego i reprezentanci administracji cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego występować miały wobec władz sowieckich jako przedstawiciele legalnych władz Rzeczypospolitej na jej suwerennym terytorium, uznanym przez traktat ryski z 1921 roku.

O ile lokalni dowódcy Armii Czerwonej chętnie korzystali z pomocy AK, ogólnie działania w ramach akcji “Burza” zakończyły się tragedią dziesiątków tysięcy Polaków. Byli oni masowo aresztowani przez NKWD tuż po zakończeniu lokalnych walk z Niemcami. Wielu z nich zostało zamordowanych, a sporą ilość szeregowców przymusowo wcielono w szeregi berlingowców.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!