Historia

Kalendarium historyczne: 17 lipca 1945 roku – początek konferencji w Poczdamie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rocznica konferencji poczdamskiej.

Dziś w naszym Kalendarium przyjrzymy się konferencji w Poczdamie, która przypięczętowała powojenne losy naszego kraju.

17 lipca 1945 orku pozpoczęła się konferencja pokojowa w Poczdamie z udziałem przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i ZSRS. Jej celem było uregulowanie problemów wynikających z kapitulacji III Rzeszy i zakończenia II wojny światowej w Europie (wojna z Japonią wciąż trwała). Na konferencji zdecydowano o kształcie Europy na kolejne 45 lat. Rozmowy zakończyły się 2 sierpnia.

Główne postanowienia:

  • odpowiedzialnością za II wojnę światową obarczone zostały Niemcy
  • demilitaryzacja, denazyfikacja, demokratyzacja, decentralizacja oraz dekartelizacja Niemiec
  • odszkodowania dla państw poszkodowanych, wypłacane przez Niemcy
  • uznano wschodnią granicę Polski, zachodnia nie została uznana przez USA i Wielką Brytanię. Problem rozwiązano ostatecznie dopiero w 1990 roku, w tzw. “traktacie 2+4”, w ramach którego warunkiem zjednoczenia RFN i NRD stało się uznanie przez Berlin powojennej granicy z Polską
  • 15% reparacji wojennych przyznanych ZSRR miała otrzymać Polska. W praktyce nie otrzymała niczego, a sowieci wybierali sobie za darmo górnośląski węgiel
  • dokonanie przesiedleń ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji, Polski i z Węgier, potwierdzenie repatriacji polskiej ludności z Kresów
  • decyzja o ustanoweiniu specjalnego trybunału w Norymberdze dla ukarania zbrodniarzy wojennych

Odebranie Polsce Kresów i przesunięcie kraju na zachód i północ stało się faktem. Granica została jeszcze raz zmieniona – w 1951 roku. Wówczas to, na polecenie z Moskwy wymieniono bogate w węgiel kamienny obszary Sokalszczyzny z Bełzem i Krystynopolem na ubogie tereny Bieszczad z Ustrzykami Dolnymi. Planowano jeszcze inne wymiany terytoriów, jednak rozmowy w tym temacie przerwała śmierć Stalina.

W ramach przesiedleń, w latach 1945-1959, na tzw. Ziemie Odzyskane trafiło około 2 000 000 Polaków ze wschodu. W celu przyspieszenia wyjazdów, na Kresach rozpętano terror wymierzony w ludność polską, a zwłaszcza żołnierzy i cywilnych współpracowników podziemia niepodległościowego. Terytorium to włączono do sowieckiej gospodarki, a co za tym idzie, zaczęto tworzyć na nim kołchozy i sowchozy. W sposób szczególny potraktowano Lwów. W celu odwrócenia struktury demograficznej miasta jeszcze przed przesiedleniami Sowieci zaczęli ściągać do niego i rejestrować ludzi z głębi swojego państwa. Chodziło oczywiście o przedstawienie światu, że Polacy zawsze byli tam mniejszością.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!