Historia

Kalendarium historyczne: 13 września 1934 roku – odrzucenie przez Polskę tzw. Małego Traktatu Wersalskiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rocznica postawienia się przez Polskę Lidze Narodów.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się sprawie Małego Traktatu Wersalskiego, któy nakładał na Polskę różne ograniczenia.

Mały traktat wersalskizostał podpisany przez Polskę po zakończeniu I Wojny Światowej wraz z traktatem wersalskim. Został na Warszawie wymurzony przez zwycięskie mocarstwa, które działały pod wpływem lobby żydowskiego. Traktat miał gwarantować ochronę mniejszości narodowych (głównie Żydów) w Polsce.

Po zakończeniu I Wojny Światowej pojawiła się obawa, rozdmuchana przez wpływowe żydowskie media, że nowo powstałe kraje nie będą szanowały praw mniejszości, które znajdą się w ich granicach administracyjnych. W związku z tym powołano specjalną Komisję ds. Nowych Państw i Ochrony Mniejszości, której zadaniem było przedstawienie propozycji ochrony mniejszości przez sygnatariuszy traktatów. Traktaty zostały przedstawione do podpisania Polsce, Rumunii, Grecji, Czechosłowacji, a także Królestwu Serbów, Chorwatów i Słoweńców.

W aneksie traktatu Polska zobowiązała się do wzięcia odpowiedzialności za część długu publicznego i wszystkich innych zobowiązań finansowych państwa niemieckiego, proporcjonalnie do części terytorium, które Polska od Niemiec uzyskała. Dokładny zakres odpowiedzialności miała określić osobna Konwencja zawarta pomiędzy Polską a Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi.

Warunkiem zawarcia traktatu wersalskiego przez Polskę było zagwarantowanie przez nią poszanowania praw mniejszości narodowych. Stało się to 28 czerwca 1919 roku. Mały traktat wersalski został ratyfikowany przez Sejm i wszedł w życie 10 stycznia 1920 roku.

Na mocy małego traktatu wersalskiego Polska zobowiązywała się do poszanowania praw mniejszości obywatelskich, m.in. ochrony zdrowia i życia oraz swobody religijnej, swobody przyjmowania i porzucania obywatelstwa jej mieszkańcom, równego dostępu do godności i urzędów.

Mały traktat wersalski uprawniał mniejszości narodowe do odwołania się bezpośrednio do Ligi Narodów (z pominięciem sądownictwa krajowego) w przypadkach dyskryminacji.

Polska wypowiedziała mały traktat wersalski  13 września 1934 roku jako sprzeciw wobec wystąpienia Niemiec z Ligi Narodów oraz aspiracji Rosji do znalezienia się w Radzie Ligi.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!