Polska Wiadomości

Kaja Godek przeszła z obozu Marka Jurka do Liroya

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal dzienniknarodowy.pl zaledwie dwa tygodnie Marek Jurek i Kaja Godek, która chwilę wcześniej zerwała współpracę z Konfederacją, ogłosili razem powołanie Komitetu Wyborczego Prawica. Dzisiaj na profilu facebookowym Prawicy RP pojawiła się informacja, iż znana proliferka już z nim nie współpracuje.

– Komitet Wyborczy Prawica powołaliśmy w odpowiedzi na zachęty i inicjatywę pani Kai Godek, której mandat jako rzeczniczki Inicjatywy Obywatelskiej „Zatrzymaj Aborcję” zawsze szanowaliśmy. Traktowaliśmy tę akcję jako spóźnioną wprawdzie, ale niezbędną próbę mobilizacji i usamodzielnienia opinii katolickiej w Polsce. Nie po to, aby mówić, czego władze Rzeczypospolitej nie robią, ale aby nakłonić je do działań koniecznych dla najważniejszych kwestii dobra wspólnego: suwerenności Rzeczypospolitej, cywilizacji życia i praw rodziny, sprawiedliwego ładu politycznego. Dotyczy to w szczególności spraw takich jak wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej, wzmocnienie ochrony życia, ochrona suwerennych kompetencji państwa przeciw naciskom eurofederalizmu. Wierzyliśmy zawsze, że taki bezpośredni lub pośredni wpływ jest możliwy, że należy na jego rzecz działać, że nie wolno ograniczać się do popisów gromkiej i jałowej kontestacji. Wymaga to jednak nonkonformizmu i konsekwencji, solidarności i odpowiedzialności – czytamy w komunikacie. – Decyzja pani Kai Godek o przejściu do innego komitetu wyborczego w trakcie trwającej już kampanii podważa istotną przesłankę podjętych przez nas działań. W najbliższym czasie podejmiemy więc i przedstawimy decyzje dotyczące naszych dalszych kroków i stanowiska w tej nowej sytuacji.

Godek pojawiła się dzisiaj na konferencji prasowej razem z Piotrem Liroyem-Marcem oraz Maciejem Maciejowskim. liderami Skutecznych.

– Obecność ruchu obrony życia w komitecie wyborczym Skutecznych Piotra Liroya-Marca stanowi gwarancją realizacji programu ochrony życia, opieki nad matkami i rodziną – powiedziała Kaja Godek.

– Dzisiejszy dzień to nowa nadzieja dla całej polskiej centroprawicy. Środowiska obywatelskie, wolnościowe i patriotyczne oraz pro-life zawarły koalicję. Skuteczni Piotra Liroya-Marca nie będą, w przeciwieństwie do innych, pseudoprawicowych komitetów cenzurować niczyich poglądów – podsumował Maciejowski.

CO wy na to?

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!