Wiadomości

Jutro zatwierdzenie umów na dostawę stacji radiolokacyjnych BYSTRA na potrzeby zestawów PILICA+

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

29 marca 2023 r. (środa) Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej zatwierdzi umowę wykonawczą na dostawę stacji radiolokacyjnych BYSTRA na potrzeby zestawów PILICA+.


Przedmiotem umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-PILICA+, jest dostawa 22 zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) BYSTRA.

Przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie PILICA+ będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, których zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona zestawów WISŁA. ZRA PILICA+ będzie obejmował wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLAUNCHER z rakietami CAMM, radary BYSTRA oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) PILICA, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe, a w dalszej kolejności armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

***

Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna BYSTRA przeznaczona jest do wykrywania i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu stosowanych do osłony taktycznych ugrupowań bojowych przed środkami napadu powietrznego. Stacja może pracować w kilku trybach pracy dostosowanych do realizowanego zadania bojowego. W każdym z trybów przeszukiwanie dookólne realizowane jest poprzez obrót anteny i skanowanie przestrzeni charakterystyką nadawczo-odbiorczą formowaną programowo. Zasięg instrumentalny ZDPSR BYSTRA wynosi 80 km.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!