Wiadomości

Jaki niszczyciel czołgów dla polskiej armii?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował, iż w związku z weryfikacją koncepcji pozyskania sprzętu wojskowego, zamierza ponownie przeprowadzić dialog techniczny, którego celem ma być pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadania „Osiągnięcie możliwości zwalczania środków pancernych i opancerzonych przez niszczyciele czołgów”.

Celem przedmiotowego zadania, realizowanego w ramach programu niszczyciela czołgów Ottokar-Brzoza, jest bateryjnego modułu (zdolnego do podziału na autonomiczne plutony przeciwpancerne) przeznaczonego do zwalczania pojazdów pancernych i opanceroznych najnowszej generacji, wyposażonych w systemy obrony aktywne, w tym zakłócających i obezwładniających układ naprowadzania atakujących pocisków (soft kill) oraz zwalczające pocisk poprzez wystrzelenie antypocisków (hard kill).

Samobieżny niszczyciel czołgów powinien mieć zdolność rażenia ogniowego za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych Platformą jezdną dla samobieżnych niszczycieli czołgów powinna być nowoczesna platforma gąsienicowa. Dopuszcza się również podwozie kołowe z zapewnieniem odpowiedniej przeżywalności na współczesnym polu walki).

W ramach prowadzonego dialogu technicznego ocenie będą podlegać parametry i charakterystyki systemów uzbrojenia zgłoszonych przez potencjalnych oferentów. Zakres informacji niezbędny do oceny możliwości spełnienia wymagań zostanie przekazany zainteresowanym podmiotom, po zgłoszeniu chęci i zakwalifikowaniu do udziału w dialogu technicznym.

Sprecyzowane mają zostać uwarunkowania dotyczące systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia każdej potencjalnych ofert, a także koszt pozyskania, eksploatacji i wycofania oferowanego systemu czy kwestia wstępnego oszacowania uwarunkowań czasowych ich pozyskania.

Przeprowadzenie dialogu technicznego ma nastąpić w terminie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. Okres ten może zostać wydłużony w wypadku braku osiągnięcia założonych celu w planowanym terminie. Zgłoszenia do udziału w tym postępowaniu potencjalni oferenci mogą składać od dnia 27 grudnia 2019 r.

Jak zauważa red. Mateusz Zielonka z portalu Defence24.pl, program niszczyciela czołgów, którego kryptonim wywodzi się od nazwiska gen. Wincentego Ottokara Brzozy-Brzeziny, twórcy artylerii Legionów Polskich, ma na celu wprowadzenie na uzbrojenie Wojska Polskiego nowoczesnego systemu przeciwpancernego, zastępującego przestarzałe 9P133 Malutka. Te ostatnie są używane w 14 Pułku Przeciwpancernym (rozwijanym z 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej na podstawie niedawnych decyzji MON). Prawdopodobnie to właśnie m.in. do tej jednostki mają trafić nowe niszczyciele czołgów.

14. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej przeformowany został w 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny

W odpowiedzi na zapotrzebowanie MON Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowała wariantową koncepcję niszczyciela czołgów na podwoziu gąsienicowym, zakładającą wykorzystanie – w zależności od decyzji Zamawiającego – wybranego typu przeciwpancernego oraz podwozia. Zgodnie z informacjami przekazanymi na niedawnej konferencji Wojsk Rakietowych i Artylerii, rozważane są trzy typy ppk: Spike ER/ER2, Hellfire II oraz Brimstone 2 oraz cztery podwozia (OPAL, zmodernizowany BWP-1, podwozie haubicy Krab oraz pojazd UMPG od OBRUM Gliwice). W nowym ogłoszeniu utrzymano założenie pozyskania pojazdu na podwoziu gąsienicowym, dopuszczono jednak również podwozie kołowe przy założeniu zapewnienia odpowiedniej ochrony. Nie można więc wykluczyć, że do rozważanych podwozi dołączy KTO Rosomak (lub inna platforma kołowa).

Więcej:
https://www.defence24.pl/polski-niszczyciel-czolgow-w-dwunastu-wariantach

fot. Maciej Szopa/Defence24

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!