Felietony

Jak ewentualne cele i działania Rosji widzą za Oceanem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) zaprezentowało możliwy scenariusz działań Rosji przeciwko Ukrainie.

Według CSIS Kreml ma co najmniej sześć możliwych opcji militarnych:

1. Przesunięcia części swoich sił lądowych na granicę z Ukrainą – przynajmniej tymczasowo – jeśli negocjacje będą szły w pożądanym kierunku, przy czym nadal będą one wspierać prorosyjskich rebeliantów na wschodzie Ukrainy.

2. Wysłanie konwencjonalnych wojsk rosyjskich do separatystycznych regionów Doniecka i Ługańska jako jednostronnych „sił pokojowych” i odmowa ich wycofania, dopóki rozmowy pokojowe nie zakończą się pomyślnie, a Kijów zgodzi się na wdrożenie porozumień mińskich.

3. Zajęcie ukraińskiego terytorium aż do Dniepru w celu wykorzystania go jako karty przetargowej lub pełnego włączenia tego terytorium do Federacji Rosyjskiej. Ta opcja jest przedstawiona na rysunku 2a.

4. Zagarnięcie terytorium Ukrainy aż do Dniepru i zajęcie dodatkowo pasa ziemi (w tym Odessy), który łączy terytorium Rosji z separatystyczną Republiką Naddniestrza, pozbawiając Ukrainę jakiegokolwiek dostępu do Morza Czarnego. Kreml przyłączyłby te ziemie do Rosji, doprowadzając do tego, że państwo ukraińskie stałoby ekonomicznie niewydolne.

5. Zagarnięcie tylko pasa ziemi między Rosją a Naddniestrzem (w tym Mariupola, Chersonia i Odessy), aby zabezpieczyć dostawy słodkiej wody dla Krymu i zablokować dostęp Ukrainy do morza, unikając jednocześnie poważnych walk pod Kijowem i Charkowem. Ta opcja jest przedstawiona na rysunku 2b.

6. Zawładnięcie całą Ukrainą i ogłoszenie (wraz z Białorusią) utworzenie nowego trójstronnego związku słowiańskiego Wielkich, Małych i Białych Rusinów (Rosjan, Ukraińców i Białorusinów). Ta opcja obejmowałaby operacje przedstawione na rysunku 2a jako „faza pierwsza”, przy czym rysunek 2c przedstawia „fazę drugą” tego wariantu.

Zdaniem analityków CSIS przełom stycznia i lutego to dobry czas na przeprowadzenie operacji, bowiem zamarznięty grunt umożliwiłby przełajowy ruch dużych sił zmechanizowanych. Oznaczałoby to również działanie w warunkach ograniczonej widoczności, co z kolei utrudniałoby przeciwdziałanie siłom broniącym się. W marcu grunt stanie się błotnisty, co mocno utrudni prowadzenie natarcie jednostkom zmechanizowanym.

Podczas gdy znaczna część terenów na wschód od Dniepru to pola i lasy oraz obszary wiejskie, jest tam też kilka dużych obszarów miejskich, które rosyjskie siły zmechanizowane musiałyby zająć lub ominąć i oblegać. Kijów ma prawie 3 miliony mieszkańców, Charków około 1,5 miliona, Odessa – 1 milion, Dnipro – prawie 1 milion, Zaporoże 750.000, a nawet Mariupol – prawie 500.0009. Oczyszczenie tych dużych obszarów miejskich może zająć dużo czasu i przyczynić się do poważnych strat.

Dlatego najlepszym sposobem działania dla wojsk rosyjskich byłoby omijanie obszarów miejskich i późniejsze ich wykańczanie. Jednak Charków znajduje się tuż za granicą z Rosją i jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym. Gdyby siły rosyjskie nie kontrolowały Charkowa, poważnie zmniejszyłoby to ich zdolność logistyczną do wspierania natarcia w kierunku Dniepru i dalej. Kijów stanowi podobne wyzwanie, a jako stolica kraju ma wielką wartość symboliczną dla każdej ze stron, która go trzyma. Rosja może nie być w stanie uniknąć uporczywych walk miejskich w kilku głównych obszarach metropolitalnych (i wynikających z tego wysokich ofiar), jeśli spróbuje czegoś więcej niż karnego wtargnięcia na Ukrainę.

Więcej:
https://www.csis.org/analysis/russias-possible-invasion-ukraine

Czytaj też:

Ukraina przerzuca wojska w pobliże granicy z Białorusią i w okolice Odessy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!